Преглед на файлове

Removed extra line

tags/3.0.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
5fd1f0b8d3
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      IRC/IRCMethods.cs

+ 0
- 1
IRC/IRCMethods.cs Целия файл

@@ -348,7 +348,6 @@ namespace Combot
SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
}


/// <summary>
/// Sends a Trace command to find the route to the target (nick or server)
/// </summary>

Loading…
Отказ
Запис