Bladeren bron

Added additional relay handlers

tags/3.1.0
Teknikode 5 jaren geleden
bovenliggende
commit
2a34193ae9
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 19 en 4 verwijderingen
  1. 19
    4
      Modules/Relay/Relay.cs

+ 19
- 4
Modules/Relay/Relay.cs Bestand weergeven

@@ -18,6 +18,8 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
Bot.IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += RelayPrivateMessage;
Bot.IRC.Message.ChannelNoticeReceivedEvent += RelayChannelNotice;
Bot.IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += RelayPrivateNotice;
Bot.IRC.Message.ChannelModeChangeEvent += RelayChannelMode;
Bot.IRC.Message.UserModeChangeEvent += RelayUserMode;
Bot.IRC.Message.JoinChannelEvent += RelayChannelJoin;
Bot.IRC.Message.InviteChannelEvent += RelayChannelInvite;
Bot.IRC.Message.PartChannelEvent += RelayChannelPart;
@@ -284,27 +286,40 @@ namespace Combot.Modules.Plugins

private void RelayQuit(object sender, QuitInfo e)
{
string msg = string.Format("{0} has quit.");
string msg = string.Format("{0} has quit. ({1})", e.Nick.Nickname, e.Message);
ProcessRelay(e.Nick.Nickname, RelayType.Quit, msg);
}

private void RelayChannelKick(object sender, KickInfo e)
{
string msg = string.Format("{0} has kicked {1} from {2} ({3})", e.Nick.Nickname, e.KickedNick.Nickname, e.Channel, e.Reason);
string msg = string.Format("[{0}] {1} has kicked {2} ({3})", e.Channel, e.Nick.Nickname, e.KickedNick.Nickname, e.Reason);
ProcessRelay(e.Channel, RelayType.Kick, msg);
}

private void RelayChannelPart(object sender, PartChannelInfo e)
{
throw new NotImplementedException();
string msg = string.Format("[{0}] {1} has left.", e.Channel, e.Nick.Nickname);
ProcessRelay(e.Channel, RelayType.Part, msg);
}

private void RelayChannelInvite(object sender, InviteChannelInfo e)
{
throw new NotImplementedException();
string msg = string.Format("[{0}] {1} invited {2}", e.Channel, e.Requester.Nickname, e.Recipient.Nickname);
ProcessRelay(e.Channel, RelayType.Part, msg);
}

private void RelayChannelJoin(object sender, JoinChannelInfo e)
{
string msg = string.Format("[{0}] {1} ({2}) has joined.", e.Channel, e.Nick.Nickname, e.Nick.Host);
ProcessRelay(e.Channel, RelayType.Part, msg);
}

private void RelayUserMode(object sender, UserModeChangeInfo e)
{
throw new NotImplementedException();
}

private void RelayChannelMode(object sender, ChannelModeChangeInfo e)
{
throw new NotImplementedException();
}

Laden…
Annuleren
Opslaan