Преглед на файлове

Fix for curl png bugs

pull/1/head
Zanthas преди 5 години
родител
ревизия
a7e57ac9d2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Upload/teknik.sh

+ 1
- 1
Upload/teknik.sh Целия файл

@@ -86,7 +86,7 @@ desktop() {

# This function uploads the $file
upload() {
url=$(curl --silent -F file="@$uploadme" "https://api.teknik.io/v1/Upload")
url=$(curl --silent -F file="@$uploadme;type=image/png" "https://api.teknik.io/v1/Upload")
if [[ "${url}" =~ "error" ]]; then
printf 'error uploading file!\n'
exit 1

Loading…
Отказ
Запис