Teknik is a suite of services with attractive and functional interfaces. https://www.teknik.io/
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.


 1. <?php
 2. //============================================================+
 3. // File name : qrcode.php
 4. // Version : 1.0.009
 5. // Begin : 2010-03-22
 6. // Last Update : 2010-12-16
 7. // Author : Nicola Asuni - Tecnick.com S.r.l - Via Della Pace, 11 - 09044 - Quartucciu (CA) - ITALY - www.tecnick.com - info@tecnick.com
 8. // License : GNU-LGPL v3 (http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html)
 9. // -------------------------------------------------------------------
 10. // Copyright (C) 2010-2010 Nicola Asuni - Tecnick.com S.r.l.
 11. //
 12. // This file is part of TCPDF software library.
 13. //
 14. // TCPDF is free software: you can redistribute it and/or modify it
 15. // under the terms of the GNU Lesser General Public License as
 16. // published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
 17. // License, or (at your option) any later version.
 18. //
 19. // TCPDF is distributed in the hope that it will be useful, but
 20. // WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 21. // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 22. // See the GNU Lesser General Public License for more details.
 23. //
 24. // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
 25. // along with TCPDF. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 26. //
 27. // See LICENSE.TXT file for more information.
 28. // -------------------------------------------------------------------
 29. //
 30. // DESCRIPTION :
 31. //
 32. // Class to create QR-code arrays for TCPDF class.
 33. // QR Code symbol is a 2D barcode that can be scanned by
 34. // handy terminals such as a mobile phone with CCD.
 35. // The capacity of QR Code is up to 7000 digits or 4000
 36. // characters, and has high robustness.
 37. // This class supports QR Code model 2, described in
 38. // JIS (Japanese Industrial Standards) X0510:2004
 39. // or ISO/IEC 18004.
 40. // Currently the following features are not supported:
 41. // ECI and FNC1 mode, Micro QR Code, QR Code model 1,
 42. // Structured mode.
 43. //
 44. // This class is derived from the following projects:
 45. // ---------------------------------------------------------
 46. // "PHP QR Code encoder"
 47. // License: GNU-LGPLv3
 48. // Copyright (C) 2010 by Dominik Dzienia <deltalab at poczta dot fm>
 49. // http://phpqrcode.sourceforge.net/
 50. // https://sourceforge.net/projects/phpqrcode/
 51. //
 52. // The "PHP QR Code encoder" is based on
 53. // "C libqrencode library" (ver. 3.1.1)
 54. // License: GNU-LGPL 2.1
 55. // Copyright (C) 2006-2010 by Kentaro Fukuchi
 56. // http://megaui.net/fukuchi/works/qrencode/index.en.html
 57. //
 58. // Reed-Solomon code encoder is written by Phil Karn, KA9Q.
 59. // Copyright (C) 2002-2006 Phil Karn, KA9Q
 60. //
 61. // QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED
 62. // http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
 63. // ---------------------------------------------------------
 64. //============================================================+
 65. /**
 66. * @file
 67. * Class to create QR-code arrays for TCPDF class.
 68. * QR Code symbol is a 2D barcode that can be scanned by handy terminals such as a mobile phone with CCD.
 69. * The capacity of QR Code is up to 7000 digits or 4000 characters, and has high robustness.
 70. * This class supports QR Code model 2, described in JIS (Japanese Industrial Standards) X0510:2004 or ISO/IEC 18004.
 71. * Currently the following features are not supported: ECI and FNC1 mode, Micro QR Code, QR Code model 1, Structured mode.
 72. *
 73. * This class is derived from "PHP QR Code encoder" by Dominik Dzienia (http://phpqrcode.sourceforge.net/) based on "libqrencode C library 3.1.1." by Kentaro Fukuchi (http://megaui.net/fukuchi/works/qrencode/index.en.html), contains Reed-Solomon code written by Phil Karn, KA9Q. QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED (http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html).
 74. * Please read comments on this class source file for full copyright and license information.
 75. *
 76. * @package com.tecnick.tcpdf
 77. * @author Nicola Asuni
 78. * @version 1.0.009
 79. */
 80. // definitions
 81. if (!defined('QRCODEDEFS')) {
 82. /**
 83. * Indicate that definitions for this class are set
 84. */
 85. define('QRCODEDEFS', true);
 86. // -----------------------------------------------------
 87. // Encoding modes (characters which can be encoded in QRcode)
 88. /**
 89. * Encoding mode
 90. */
 91. define('QR_MODE_NL', -1);
 92. /**
 93. * Encoding mode numeric (0-9). 3 characters are encoded to 10bit length. In theory, 7089 characters or less can be stored in a QRcode.
 94. */
 95. define('QR_MODE_NM', 0);
 96. /**
 97. * Encoding mode alphanumeric (0-9A-Z $%*+-./:) 45characters. 2 characters are encoded to 11bit length. In theory, 4296 characters or less can be stored in a QRcode.
 98. */
 99. define('QR_MODE_AN', 1);
 100. /**
 101. * Encoding mode 8bit byte data. In theory, 2953 characters or less can be stored in a QRcode.
 102. */
 103. define('QR_MODE_8B', 2);
 104. /**
 105. * Encoding mode KANJI. A KANJI character (multibyte character) is encoded to 13bit length. In theory, 1817 characters or less can be stored in a QRcode.
 106. */
 107. define('QR_MODE_KJ', 3);
 108. /**
 109. * Encoding mode STRUCTURED (currently unsupported)
 110. */
 111. define('QR_MODE_ST', 4);
 112. // -----------------------------------------------------
 113. // Levels of error correction.
 114. // QRcode has a function of an error correcting for miss reading that white is black.
 115. // Error correcting is defined in 4 level as below.
 116. /**
 117. * Error correction level L : About 7% or less errors can be corrected.
 118. */
 119. define('QR_ECLEVEL_L', 0);
 120. /**
 121. * Error correction level M : About 15% or less errors can be corrected.
 122. */
 123. define('QR_ECLEVEL_M', 1);
 124. /**
 125. * Error correction level Q : About 25% or less errors can be corrected.
 126. */
 127. define('QR_ECLEVEL_Q', 2);
 128. /**
 129. * Error correction level H : About 30% or less errors can be corrected.
 130. */
 131. define('QR_ECLEVEL_H', 3);
 132. // -----------------------------------------------------
 133. // Version. Size of QRcode is defined as version.
 134. // Version is from 1 to 40.
 135. // Version 1 is 21*21 matrix. And 4 modules increases whenever 1 version increases.
 136. // So version 40 is 177*177 matrix.
 137. /**
 138. * Maximum QR Code version.
 139. */
 140. define('QRSPEC_VERSION_MAX', 40);
 141. /**
 142. * Maximum matrix size for maximum version (version 40 is 177*177 matrix).
 143. */
 144. define('QRSPEC_WIDTH_MAX', 177);
 145. // -----------------------------------------------------
 146. /**
 147. * Matrix index to get width from $capacity array.
 148. */
 149. define('QRCAP_WIDTH', 0);
 150. /**
 151. * Matrix index to get number of words from $capacity array.
 152. */
 153. define('QRCAP_WORDS', 1);
 154. /**
 155. * Matrix index to get remainder from $capacity array.
 156. */
 157. define('QRCAP_REMINDER', 2);
 158. /**
 159. * Matrix index to get error correction level from $capacity array.
 160. */
 161. define('QRCAP_EC', 3);
 162. // -----------------------------------------------------
 163. // Structure (currently usupported)
 164. /**
 165. * Number of header bits for structured mode
 166. */
 167. define('STRUCTURE_HEADER_BITS', 20);
 168. /**
 169. * Max number of symbols for structured mode
 170. */
 171. define('MAX_STRUCTURED_SYMBOLS', 16);
 172. // -----------------------------------------------------
 173. // Masks
 174. /**
 175. * Down point base value for case 1 mask pattern (concatenation of same color in a line or a column)
 176. */
 177. define('N1', 3);
 178. /**
 179. * Down point base value for case 2 mask pattern (module block of same color)
 180. */
 181. define('N2', 3);
 182. /**
 183. * Down point base value for case 3 mask pattern (1:1:3:1:1(dark:bright:dark:bright:dark)pattern in a line or a column)
 184. */
 185. define('N3', 40);
 186. /**
 187. * Down point base value for case 4 mask pattern (ration of dark modules in whole)
 188. */
 189. define('N4', 10);
 190. // -----------------------------------------------------
 191. // Optimization settings
 192. /**
 193. * if true, estimates best mask (spec. default, but extremally slow; set to false to significant performance boost but (propably) worst quality code
 194. */
 195. define('QR_FIND_BEST_MASK', true);
 196. /**
 197. * if false, checks all masks available, otherwise value tells count of masks need to be checked, mask id are got randomly
 198. */
 199. define('QR_FIND_FROM_RANDOM', 2);
 200. /**
 201. * when QR_FIND_BEST_MASK === false
 202. */
 203. define('QR_DEFAULT_MASK', 2);
 204. // -----------------------------------------------------
 205. } // end of definitions
 206. // #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
 207. // for compatibility with PHP4
 208. if (!function_exists('str_split')) {
 209. /**
 210. * Convert a string to an array (needed for PHP4 compatibility)
 211. * @param $string (string) The input string.
 212. * @param $split_length (int) Maximum length of the chunk.
 213. * @return If the optional split_length parameter is specified, the returned array will be broken down into chunks with each being split_length in length, otherwise each chunk will be one character in length. FALSE is returned if split_length is less than 1. If the split_length length exceeds the length of string , the entire string is returned as the first (and only) array element.
 214. */
 215. function str_split($string, $split_length=1) {
 216. if ((strlen($string) > $split_length) OR (!$split_length)) {
 217. do {
 218. $c = strlen($string);
 219. $parts[] = substr($string, 0, $split_length);
 220. $string = substr($string, $split_length);
 221. } while ($string !== false);
 222. } else {
 223. $parts = array($string);
 224. }
 225. return $parts;
 226. }
 227. }
 228. // #####################################################
 229. /**
 230. * @class QRcode
 231. * Class to create QR-code arrays for TCPDF class.
 232. * QR Code symbol is a 2D barcode that can be scanned by handy terminals such as a mobile phone with CCD.
 233. * The capacity of QR Code is up to 7000 digits or 4000 characters, and has high robustness.
 234. * This class supports QR Code model 2, described in JIS (Japanese Industrial Standards) X0510:2004 or ISO/IEC 18004.
 235. * Currently the following features are not supported: ECI and FNC1 mode, Micro QR Code, QR Code model 1, Structured mode.
 236. *
 237. * This class is derived from "PHP QR Code encoder" by Dominik Dzienia (http://phpqrcode.sourceforge.net/) based on "libqrencode C library 3.1.1." by Kentaro Fukuchi (http://megaui.net/fukuchi/works/qrencode/index.en.html), contains Reed-Solomon code written by Phil Karn, KA9Q. QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED (http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html).
 238. * Please read comments on this class source file for full copyright and license information.
 239. *
 240. * @package com.tecnick.tcpdf
 241. * @author Nicola Asuni
 242. * @version 1.0.009
 243. */
 244. class QRcode {
 245. /**
 246. * Barcode array to be returned which is readable by TCPDF.
 247. * @protected
 248. */
 249. protected $barcode_array = array();
 250. /**
 251. * QR code version. Size of QRcode is defined as version. Version is from 1 to 40. Version 1 is 21*21 matrix. And 4 modules increases whenever 1 version increases. So version 40 is 177*177 matrix.
 252. * @protected
 253. */
 254. protected $version = 0;
 255. /**
 256. * Levels of error correction. See definitions for possible values.
 257. * @protected
 258. */
 259. protected $level = QR_ECLEVEL_L;
 260. /**
 261. * Encoding mode.
 262. * @protected
 263. */
 264. protected $hint = QR_MODE_8B;
 265. /**
 266. * Boolean flag, if true the input string will be converted to uppercase.
 267. * @protected
 268. */
 269. protected $casesensitive = true;
 270. /**
 271. * Structured QR code (not supported yet).
 272. * @protected
 273. */
 274. protected $structured = 0;
 275. /**
 276. * Mask data.
 277. * @protected
 278. */
 279. protected $data;
 280. // FrameFiller
 281. /**
 282. * Width.
 283. * @protected
 284. */
 285. protected $width;
 286. /**
 287. * Frame.
 288. * @protected
 289. */
 290. protected $frame;
 291. /**
 292. * X position of bit.
 293. * @protected
 294. */
 295. protected $x;
 296. /**
 297. * Y position of bit.
 298. * @protected
 299. */
 300. protected $y;
 301. /**
 302. * Direction.
 303. * @protected
 304. */
 305. protected $dir;
 306. /**
 307. * Single bit value.
 308. * @protected
 309. */
 310. protected $bit;
 311. // ---- QRrawcode ----
 312. /**
 313. * Data code.
 314. * @protected
 315. */
 316. protected $datacode = array();
 317. /**
 318. * Error correction code.
 319. * @protected
 320. */
 321. protected $ecccode = array();
 322. /**
 323. * Blocks.
 324. * @protected
 325. */
 326. protected $blocks;
 327. /**
 328. * Reed-Solomon blocks.
 329. * @protected
 330. */
 331. protected $rsblocks = array(); //of RSblock
 332. /**
 333. * Counter.
 334. * @protected
 335. */
 336. protected $count;
 337. /**
 338. * Data length.
 339. * @protected
 340. */
 341. protected $dataLength;
 342. /**
 343. * Error correction length.
 344. * @protected
 345. */
 346. protected $eccLength;
 347. /**
 348. * Value b1.
 349. * @protected
 350. */
 351. protected $b1;
 352. // ---- QRmask ----
 353. /**
 354. * Run length.
 355. * @protected
 356. */
 357. protected $runLength = array();
 358. // ---- QRsplit ----
 359. /**
 360. * Input data string.
 361. * @protected
 362. */
 363. protected $dataStr = '';
 364. /**
 365. * Input items.
 366. * @protected
 367. */
 368. protected $items;
 369. // Reed-Solomon items
 370. /**
 371. * Reed-Solomon items.
 372. * @protected
 373. */
 374. protected $rsitems = array();
 375. /**
 376. * Array of frames.
 377. * @protected
 378. */
 379. protected $frames = array();
 380. /**
 381. * Alphabet-numeric convesion table.
 382. * @protected
 383. */
 384. protected $anTable = array(
 385. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, //
 386. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, //
 387. 36, -1, -1, -1, 37, 38, -1, -1, -1, -1, 39, 40, -1, 41, 42, 43, //
 388. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44, -1, -1, -1, -1, -1, //
 389. -1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, //
 390. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, -1, -1, -1, -1, -1, //
 391. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, //
 392. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 //
 393. );
 394. /**
 395. * Array Table of the capacity of symbols.
 396. * See Table 1 (pp.13) and Table 12-16 (pp.30-36), JIS X0510:2004.
 397. * @protected
 398. */
 399. protected $capacity = array(
 400. array( 0, 0, 0, array( 0, 0, 0, 0)), //
 401. array( 21, 26, 0, array( 7, 10, 13, 17)), // 1
 402. array( 25, 44, 7, array( 10, 16, 22, 28)), //
 403. array( 29, 70, 7, array( 15, 26, 36, 44)), //
 404. array( 33, 100, 7, array( 20, 36, 52, 64)), //
 405. array( 37, 134, 7, array( 26, 48, 72, 88)), // 5
 406. array( 41, 172, 7, array( 36, 64, 96, 112)), //
 407. array( 45, 196, 0, array( 40, 72, 108, 130)), //
 408. array( 49, 242, 0, array( 48, 88, 132, 156)), //
 409. array( 53, 292, 0, array( 60, 110, 160, 192)), //
 410. array( 57, 346, 0, array( 72, 130, 192, 224)), // 10
 411. array( 61, 404, 0, array( 80, 150, 224, 264)), //
 412. array( 65, 466, 0, array( 96, 176, 260, 308)), //
 413. array( 69, 532, 0, array( 104, 198, 288, 352)), //
 414. array( 73, 581, 3, array( 120, 216, 320, 384)), //
 415. array( 77, 655, 3, array( 132, 240, 360, 432)), // 15
 416. array( 81, 733, 3, array( 144, 280, 408, 480)), //
 417. array( 85, 815, 3, array( 168, 308, 448, 532)), //
 418. array( 89, 901, 3, array( 180, 338, 504, 588)), //
 419. array( 93, 991, 3, array( 196, 364, 546, 650)), //
 420. array( 97, 1085, 3, array( 224, 416, 600, 700)), // 20
 421. array(101, 1156, 4, array( 224, 442, 644, 750)), //
 422. array(105, 1258, 4, array( 252, 476, 690, 816)), //
 423. array(109, 1364, 4, array( 270, 504, 750, 900)), //
 424. array(113, 1474, 4, array( 300, 560, 810, 960)), //
 425. array(117, 1588, 4, array( 312, 588, 870, 1050)), // 25
 426. array(121, 1706, 4, array( 336, 644, 952, 1110)), //
 427. array(125, 1828, 4, array( 360, 700, 1020, 1200)), //
 428. array(129, 1921, 3, array( 390, 728, 1050, 1260)), //
 429. array(133, 2051, 3, array( 420, 784, 1140, 1350)), //
 430. array(137, 2185, 3, array( 450, 812, 1200, 1440)), // 30
 431. array(141, 2323, 3, array( 480, 868, 1290, 1530)), //
 432. array(145, 2465, 3, array( 510, 924, 1350, 1620)), //
 433. array(149, 2611, 3, array( 540, 980, 1440, 1710)), //
 434. array(153, 2761, 3, array( 570, 1036, 1530, 1800)), //
 435. array(157, 2876, 0, array( 570, 1064, 1590, 1890)), // 35
 436. array(161, 3034, 0, array( 600, 1120, 1680, 1980)), //
 437. array(165, 3196, 0, array( 630, 1204, 1770, 2100)), //
 438. array(169, 3362, 0, array( 660, 1260, 1860, 2220)), //
 439. array(173, 3532, 0, array( 720, 1316, 1950, 2310)), //
 440. array(177, 3706, 0, array( 750, 1372, 2040, 2430)) // 40
 441. );
 442. /**
 443. * Array Length indicator.
 444. * @protected
 445. */
 446. protected $lengthTableBits = array(
 447. array(10, 12, 14),
 448. array( 9, 11, 13),
 449. array( 8, 16, 16),
 450. array( 8, 10, 12)
 451. );
 452. /**
 453. * Array Table of the error correction code (Reed-Solomon block).
 454. * See Table 12-16 (pp.30-36), JIS X0510:2004.
 455. * @protected
 456. */
 457. protected $eccTable = array(
 458. array(array( 0, 0), array( 0, 0), array( 0, 0), array( 0, 0)), //
 459. array(array( 1, 0), array( 1, 0), array( 1, 0), array( 1, 0)), // 1
 460. array(array( 1, 0), array( 1, 0), array( 1, 0), array( 1, 0)), //
 461. array(array( 1, 0), array( 1, 0), array( 2, 0), array( 2, 0)), //
 462. array(array( 1, 0), array( 2, 0), array( 2, 0), array( 4, 0)), //
 463. array(array( 1, 0), array( 2, 0), array( 2, 2), array( 2, 2)), // 5
 464. array(array( 2, 0), array( 4, 0), array( 4, 0), array( 4, 0)), //
 465. array(array( 2, 0), array( 4, 0), array( 2, 4), array( 4, 1)), //
 466. array(array( 2, 0), array( 2, 2), array( 4, 2), array( 4, 2)), //
 467. array(array( 2, 0), array( 3, 2), array( 4, 4), array( 4, 4)), //
 468. array(array( 2, 2), array( 4, 1), array( 6, 2), array( 6, 2)), // 10
 469. array(array( 4, 0), array( 1, 4), array( 4, 4), array( 3, 8)), //
 470. array(array( 2, 2), array( 6, 2), array( 4, 6), array( 7, 4)), //
 471. array(array( 4, 0), array( 8, 1), array( 8, 4), array(12, 4)), //
 472. array(array( 3, 1), array( 4, 5), array(11, 5), array(11, 5)), //
 473. array(array( 5, 1), array( 5, 5), array( 5, 7), array(11, 7)), // 15
 474. array(array( 5, 1), array( 7, 3), array(15, 2), array( 3, 13)), //
 475. array(array( 1, 5), array(10, 1), array( 1, 15), array( 2, 17)), //
 476. array(array( 5, 1), array( 9, 4), array(17, 1), array( 2, 19)), //
 477. array(array( 3, 4), array( 3, 11), array(17, 4), array( 9, 16)), //
 478. array(array( 3, 5), array( 3, 13), array(15, 5), array(15, 10)), // 20
 479. array(array( 4, 4), array(17, 0), array(17, 6), array(19, 6)), //
 480. array(array( 2, 7), array(17, 0), array( 7, 16), array(34, 0)), //
 481. array(array( 4, 5), array( 4, 14), array(11, 14), array(16, 14)), //
 482. array(array( 6, 4), array( 6, 14), array(11, 16), array(30, 2)), //
 483. array(array( 8, 4), array( 8, 13), array( 7, 22), array(22, 13)), // 25
 484. array(array(10, 2), array(19, 4), array(28, 6), array(33, 4)), //
 485. array(array( 8, 4), array(22, 3), array( 8, 26), array(12, 28)), //
 486. array(array( 3, 10), array( 3, 23), array( 4, 31), array(11, 31)), //
 487. array(array( 7, 7), array(21, 7), array( 1, 37), array(19, 26)), //
 488. array(array( 5, 10), array(19, 10), array(15, 25), array(23, 25)), // 30
 489. array(array(13, 3), array( 2, 29), array(42, 1), array(23, 28)), //
 490. array(array(17, 0), array(10, 23), array(10, 35), array(19, 35)), //
 491. array(array(17, 1), array(14, 21), array(29, 19), array(11, 46)), //
 492. array(array(13, 6), array(14, 23), array(44, 7), array(59, 1)), //
 493. array(array(12, 7), array(12, 26), array(39, 14), array(22, 41)), // 35
 494. array(array( 6, 14), array( 6, 34), array(46, 10), array( 2, 64)), //
 495. array(array(17, 4), array(29, 14), array(49, 10), array(24, 46)), //
 496. array(array( 4, 18), array(13, 32), array(48, 14), array(42, 32)), //
 497. array(array(20, 4), array(40, 7), array(43, 22), array(10, 67)), //
 498. array(array(19, 6), array(18, 31), array(34, 34), array(20, 61)) // 40
 499. );
 500. /**
 501. * Array Positions of alignment patterns.
 502. * This array includes only the second and the third position of the alignment patterns. Rest of them can be calculated from the distance between them.
 503. * See Table 1 in Appendix E (pp.71) of JIS X0510:2004.
 504. * @protected
 505. */
 506. protected $alignmentPattern = array(
 507. array( 0, 0),
 508. array( 0, 0), array(18, 0), array(22, 0), array(26, 0), array(30, 0), // 1- 5
 509. array(34, 0), array(22, 38), array(24, 42), array(26, 46), array(28, 50), // 6-10
 510. array(30, 54), array(32, 58), array(34, 62), array(26, 46), array(26, 48), // 11-15
 511. array(26, 50), array(30, 54), array(30, 56), array(30, 58), array(34, 62), // 16-20
 512. array(28, 50), array(26, 50), array(30, 54), array(28, 54), array(32, 58), // 21-25
 513. array(30, 58), array(34, 62), array(26, 50), array(30, 54), array(26, 52), // 26-30
 514. array(30, 56), array(34, 60), array(30, 58), array(34, 62), array(30, 54), // 31-35
 515. array(24, 50), array(28, 54), array(32, 58), array(26, 54), array(30, 58) // 35-40
 516. );
 517. /**
 518. * Array Version information pattern (BCH coded).
 519. * See Table 1 in Appendix D (pp.68) of JIS X0510:2004.
 520. * size: [QRSPEC_VERSION_MAX - 6]
 521. * @protected
 522. */
 523. protected $versionPattern = array(
 524. 0x07c94, 0x085bc, 0x09a99, 0x0a4d3, 0x0bbf6, 0x0c762, 0x0d847, 0x0e60d, //
 525. 0x0f928, 0x10b78, 0x1145d, 0x12a17, 0x13532, 0x149a6, 0x15683, 0x168c9, //
 526. 0x177ec, 0x18ec4, 0x191e1, 0x1afab, 0x1b08e, 0x1cc1a, 0x1d33f, 0x1ed75, //
 527. 0x1f250, 0x209d5, 0x216f0, 0x228ba, 0x2379f, 0x24b0b, 0x2542e, 0x26a64, //
 528. 0x27541, 0x28c69
 529. );
 530. /**
 531. * Array Format information
 532. * @protected
 533. */
 534. protected $formatInfo = array(
 535. array(0x77c4, 0x72f3, 0x7daa, 0x789d, 0x662f, 0x6318, 0x6c41, 0x6976), //
 536. array(0x5412, 0x5125, 0x5e7c, 0x5b4b, 0x45f9, 0x40ce, 0x4f97, 0x4aa0), //
 537. array(0x355f, 0x3068, 0x3f31, 0x3a06, 0x24b4, 0x2183, 0x2eda, 0x2bed), //
 538. array(0x1689, 0x13be, 0x1ce7, 0x19d0, 0x0762, 0x0255, 0x0d0c, 0x083b) //
 539. );
 540. // -------------------------------------------------
 541. // -------------------------------------------------
 542. /**
 543. * This is the class constructor.
 544. * Creates a QRcode object
 545. * @param $code (string) code to represent using QRcode
 546. * @param $eclevel (string) error level: <ul><li>L : About 7% or less errors can be corrected.</li><li>M : About 15% or less errors can be corrected.</li><li>Q : About 25% or less errors can be corrected.</li><li>H : About 30% or less errors can be corrected.</li></ul>
 547. * @public
 548. * @since 1.0.000
 549. */
 550. public function __construct($code, $eclevel = 'L') {
 551. $barcode_array = array();
 552. if ((is_null($code)) OR ($code == '\0') OR ($code == '')) {
 553. return false;
 554. }
 555. // set error correction level
 556. $this->level = array_search($eclevel, array('L', 'M', 'Q', 'H'));
 557. if ($this->level === false) {
 558. $this->level = QR_ECLEVEL_L;
 559. }
 560. if (($this->hint != QR_MODE_8B) AND ($this->hint != QR_MODE_KJ)) {
 561. return false;
 562. }
 563. if (($this->version < 0) OR ($this->version > QRSPEC_VERSION_MAX)) {
 564. return false;
 565. }
 566. $this->items = array();
 567. $this->encodeString($code);
 568. if (is_null($this->data)) {
 569. return false;
 570. }
 571. $qrTab = $this->binarize($this->data);
 572. $size = count($qrTab);
 573. $barcode_array['num_rows'] = $size;
 574. $barcode_array['num_cols'] = $size;
 575. $barcode_array['bcode'] = array();
 576. foreach ($qrTab as $line) {
 577. $arrAdd = array();
 578. foreach (str_split($line) as $char) {
 579. $arrAdd[] = ($char=='1')?1:0;
 580. }
 581. $barcode_array['bcode'][] = $arrAdd;
 582. }
 583. $this->barcode_array = $barcode_array;
 584. }
 585. /**
 586. * Returns a barcode array which is readable by TCPDF
 587. * @return array barcode array readable by TCPDF;
 588. * @public
 589. */
 590. public function getBarcodeArray() {
 591. return $this->barcode_array;
 592. }
 593. /**
 594. * Convert the frame in binary form
 595. * @param $frame (array) array to binarize
 596. * @return array frame in binary form
 597. */
 598. protected function binarize($frame) {
 599. $len = count($frame);
 600. // the frame is square (width = height)
 601. foreach ($frame as &$frameLine) {
 602. for ($i=0; $i<$len; $i++) {
 603. $frameLine[$i] = (ord($frameLine[$i])&1)?'1':'0';
 604. }
 605. }
 606. return $frame;
 607. }
 608. /**
 609. * Encode the input string to QR code
 610. * @param $string (string) input string to encode
 611. */
 612. protected function encodeString($string) {
 613. $this->dataStr = $string;
 614. if (!$this->casesensitive) {
 615. $this->toUpper();
 616. }
 617. $ret = $this->splitString();
 618. if ($ret < 0) {
 619. return NULL;
 620. }
 621. $this->encodeMask(-1);
 622. }
 623. /**
 624. * Encode mask
 625. * @param $mask (int) masking mode
 626. */
 627. protected function encodeMask($mask) {
 628. $spec = array(0, 0, 0, 0, 0);
 629. $this->datacode = $this->getByteStream($this->items);
 630. if (is_null($this->datacode)) {
 631. return NULL;
 632. }
 633. $spec = $this->getEccSpec($this->version, $this->level, $spec);
 634. $this->b1 = $this->rsBlockNum1($spec);
 635. $this->dataLength = $this->rsDataLength($spec);
 636. $this->eccLength = $this->rsEccLength($spec);
 637. $this->ecccode = array_fill(0, $this->eccLength, 0);
 638. $this->blocks = $this->rsBlockNum($spec);
 639. $ret = $this->init($spec);
 640. if ($ret < 0) {
 641. return NULL;
 642. }
 643. $this->count = 0;
 644. $this->width = $this->getWidth($this->version);
 645. $this->frame = $this->newFrame($this->version);
 646. $this->x = $this->width - 1;
 647. $this->y = $this->width - 1;
 648. $this->dir = -1;
 649. $this->bit = -1;
 650. // inteleaved data and ecc codes
 651. for ($i=0; $i < ($this->dataLength + $this->eccLength); $i++) {
 652. $code = $this->getCode();
 653. $bit = 0x80;
 654. for ($j=0; $j<8; $j++) {
 655. $addr = $this->getNextPosition();
 656. $this->setFrameAt($addr, 0x02 | (($bit & $code) != 0));
 657. $bit = $bit >> 1;
 658. }
 659. }
 660. // remainder bits
 661. $j = $this->getRemainder($this->version);
 662. for ($i=0; $i<$j; $i++) {
 663. $addr = $this->getNextPosition();
 664. $this->setFrameAt($addr, 0x02);
 665. }
 666. // masking
 667. $this->runLength = array_fill(0, QRSPEC_WIDTH_MAX + 1, 0);
 668. if ($mask < 0) {
 669. if (QR_FIND_BEST_MASK) {
 670. $masked = $this->mask($this->width, $this->frame, $this->level);
 671. } else {
 672. $masked = $this->makeMask($this->width, $this->frame, (intval(QR_DEFAULT_MASK) % 8), $this->level);
 673. }
 674. } else {
 675. $masked = $this->makeMask($this->width, $this->frame, $mask, $this->level);
 676. }
 677. if ($masked == NULL) {
 678. return NULL;
 679. }
 680. $this->data = $masked;
 681. }
 682. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 683. // FrameFiller
 684. /**
 685. * Set frame value at specified position
 686. * @param $at (array) x,y position
 687. * @param $val (int) value of the character to set
 688. */
 689. protected function setFrameAt($at, $val) {
 690. $this->frame[$at['y']][$at['x']] = chr($val);
 691. }
 692. /**
 693. * Get frame value at specified position
 694. * @param $at (array) x,y position
 695. * @return value at specified position
 696. */
 697. protected function getFrameAt($at) {
 698. return ord($this->frame[$at['y']][$at['x']]);
 699. }
 700. /**
 701. * Return the next frame position
 702. * @return array of x,y coordinates
 703. */
 704. protected function getNextPosition() {
 705. do {
 706. if ($this->bit == -1) {
 707. $this->bit = 0;
 708. return array('x'=>$this->x, 'y'=>$this->y);
 709. }
 710. $x = $this->x;
 711. $y = $this->y;
 712. $w = $this->width;
 713. if ($this->bit == 0) {
 714. $x--;
 715. $this->bit++;
 716. } else {
 717. $x++;
 718. $y += $this->dir;
 719. $this->bit--;
 720. }
 721. if ($this->dir < 0) {
 722. if ($y < 0) {
 723. $y = 0;
 724. $x -= 2;
 725. $this->dir = 1;
 726. if ($x == 6) {
 727. $x--;
 728. $y = 9;
 729. }
 730. }
 731. } else {
 732. if ($y == $w) {
 733. $y = $w - 1;
 734. $x -= 2;
 735. $this->dir = -1;
 736. if ($x == 6) {
 737. $x--;
 738. $y -= 8;
 739. }
 740. }
 741. }
 742. if (($x < 0) OR ($y < 0)) {
 743. return NULL;
 744. }
 745. $this->x = $x;
 746. $this->y = $y;
 747. } while(ord($this->frame[$y][$x]) & 0x80);
 748. return array('x'=>$x, 'y'=>$y);
 749. }
 750. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 751. // QRrawcode
 752. /**
 753. * Initialize code.
 754. * @param $spec (array) array of ECC specification
 755. * @return 0 in case of success, -1 in case of error
 756. */
 757. protected function init($spec) {
 758. $dl = $this->rsDataCodes1($spec);
 759. $el = $this->rsEccCodes1($spec);
 760. $rs = $this->init_rs(8, 0x11d, 0, 1, $el, 255 - $dl - $el);
 761. $blockNo = 0;
 762. $dataPos = 0;
 763. $eccPos = 0;
 764. $endfor = $this->rsBlockNum1($spec);
 765. for ($i=0; $i < $endfor; ++$i) {
 766. $ecc = array_slice($this->ecccode, $eccPos);
 767. $this->rsblocks[$blockNo] = array();
 768. $this->rsblocks[$blockNo]['dataLength'] = $dl;
 769. $this->rsblocks[$blockNo]['data'] = array_slice($this->datacode, $dataPos);
 770. $this->rsblocks[$blockNo]['eccLength'] = $el;
 771. $ecc = $this->encode_rs_char($rs, $this->rsblocks[$blockNo]['data'], $ecc);
 772. $this->rsblocks[$blockNo]['ecc'] = $ecc;
 773. $this->ecccode = array_merge(array_slice($this->ecccode,0, $eccPos), $ecc);
 774. $dataPos += $dl;
 775. $eccPos += $el;
 776. $blockNo++;
 777. }
 778. if ($this->rsBlockNum2($spec) == 0) {
 779. return 0;
 780. }
 781. $dl = $this->rsDataCodes2($spec);
 782. $el = $this->rsEccCodes2($spec);
 783. $rs = $this->init_rs(8, 0x11d, 0, 1, $el, 255 - $dl - $el);
 784. if ($rs == NULL) {
 785. return -1;
 786. }
 787. $endfor = $this->rsBlockNum2($spec);
 788. for ($i=0; $i < $endfor; ++$i) {
 789. $ecc = array_slice($this->ecccode, $eccPos);
 790. $this->rsblocks[$blockNo] = array();
 791. $this->rsblocks[$blockNo]['dataLength'] = $dl;
 792. $this->rsblocks[$blockNo]['data'] = array_slice($this->datacode, $dataPos);
 793. $this->rsblocks[$blockNo]['eccLength'] = $el;
 794. $ecc = $this->encode_rs_char($rs, $this->rsblocks[$blockNo]['data'], $ecc);
 795. $this->rsblocks[$blockNo]['ecc'] = $ecc;
 796. $this->ecccode = array_merge(array_slice($this->ecccode, 0, $eccPos), $ecc);
 797. $dataPos += $dl;
 798. $eccPos += $el;
 799. $blockNo++;
 800. }
 801. return 0;
 802. }
 803. /**
 804. * Return Reed-Solomon block code.
 805. * @return array rsblocks
 806. */
 807. protected function getCode() {
 808. if ($this->count < $this->dataLength) {
 809. $row = $this->count % $this->blocks;
 810. $col = $this->count / $this->blocks;
 811. if ($col >= $this->rsblocks[0]['dataLength']) {
 812. $row += $this->b1;
 813. }
 814. $ret = $this->rsblocks[$row]['data'][$col];
 815. } elseif ($this->count < $this->dataLength + $this->eccLength) {
 816. $row = ($this->count - $this->dataLength) % $this->blocks;
 817. $col = ($this->count - $this->dataLength) / $this->blocks;
 818. $ret = $this->rsblocks[$row]['ecc'][$col];
 819. } else {
 820. return 0;
 821. }
 822. $this->count++;
 823. return $ret;
 824. }
 825. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 826. // QRmask
 827. /**
 828. * Write Format Information on frame and returns the number of black bits
 829. * @param $width (int) frame width
 830. * @param $frame (array) frame
 831. * @param $mask (array) masking mode
 832. * @param $level (int) error correction level
 833. * @return int blacks
 834. */
 835. protected function writeFormatInformation($width, &$frame, $mask, $level) {
 836. $blacks = 0;
 837. $format = $this->getFormatInfo($mask, $level);
 838. for ($i=0; $i<8; ++$i) {
 839. if ($format & 1) {
 840. $blacks += 2;
 841. $v = 0x85;
 842. } else {
 843. $v = 0x84;
 844. }
 845. $frame[8][$width - 1 - $i] = chr($v);
 846. if ($i < 6) {
 847. $frame[$i][8] = chr($v);
 848. } else {
 849. $frame[$i + 1][8] = chr($v);
 850. }
 851. $format = $format >> 1;
 852. }
 853. for ($i=0; $i<7; ++$i) {
 854. if ($format & 1) {
 855. $blacks += 2;
 856. $v = 0x85;
 857. } else {
 858. $v = 0x84;
 859. }
 860. $frame[$width - 7 + $i][8] = chr($v);
 861. if ($i == 0) {
 862. $frame[8][7] = chr($v);
 863. } else {
 864. $frame[8][6 - $i] = chr($v);
 865. }
 866. $format = $format >> 1;
 867. }
 868. return $blacks;
 869. }
 870. /**
 871. * mask0
 872. * @param $x (int) X position
 873. * @param $y (int) Y position
 874. * @return int mask
 875. */
 876. protected function mask0($x, $y) {
 877. return ($x + $y) & 1;
 878. }
 879. /**
 880. * mask1
 881. * @param $x (int) X position
 882. * @param $y (int) Y position
 883. * @return int mask
 884. */
 885. protected function mask1($x, $y) {
 886. return ($y & 1);
 887. }
 888. /**
 889. * mask2
 890. * @param $x (int) X position
 891. * @param $y (int) Y position
 892. * @return int mask
 893. */
 894. protected function mask2($x, $y) {
 895. return ($x % 3);
 896. }
 897. /**
 898. * mask3
 899. * @param $x (int) X position
 900. * @param $y (int) Y position
 901. * @return int mask
 902. */
 903. protected function mask3($x, $y) {
 904. return ($x + $y) % 3;
 905. }
 906. /**
 907. * mask4
 908. * @param $x (int) X position
 909. * @param $y (int) Y position
 910. * @return int mask
 911. */
 912. protected function mask4($x, $y) {
 913. return (((int)($y / 2)) + ((int)($x / 3))) & 1;
 914. }
 915. /**
 916. * mask5
 917. * @param $x (int) X position
 918. * @param $y (int) Y position
 919. * @return int mask
 920. */
 921. protected function mask5($x, $y) {
 922. return (($x * $y) & 1) + ($x * $y) % 3;
 923. }
 924. /**
 925. * mask6
 926. * @param $x (int) X position
 927. * @param $y (int) Y position
 928. * @return int mask
 929. */
 930. protected function mask6($x, $y) {
 931. return ((($x * $y) & 1) + ($x * $y) % 3) & 1;
 932. }
 933. /**
 934. * mask7
 935. * @param $x (int) X position
 936. * @param $y (int) Y position
 937. * @return int mask
 938. */
 939. protected function mask7($x, $y) {
 940. return ((($x * $y) % 3) + (($x + $y) & 1)) & 1;
 941. }
 942. /**
 943. * Return bitmask
 944. * @param $maskNo (int) mask number
 945. * @param $width (int) width
 946. * @param $frame (array) frame
 947. * @return array bitmask
 948. */
 949. protected function generateMaskNo($maskNo, $width, $frame) {
 950. $bitMask = array_fill(0, $width, array_fill(0, $width, 0));
 951. for ($y=0; $y<$width; ++$y) {
 952. for ($x=0; $x<$width; ++$x) {
 953. if (ord($frame[$y][$x]) & 0x80) {
 954. $bitMask[$y][$x] = 0;
 955. } else {
 956. $maskFunc = call_user_func(array($this, 'mask'.$maskNo), $x, $y);
 957. $bitMask[$y][$x] = ($maskFunc == 0)?1:0;
 958. }
 959. }
 960. }
 961. return $bitMask;
 962. }
 963. /**
 964. * makeMaskNo
 965. * @param $maskNo (int)
 966. * @param $width (int)
 967. * @param $s (int)
 968. * @param $d (int)
 969. * @param $maskGenOnly (boolean)
 970. * @return int b
 971. */
 972. protected function makeMaskNo($maskNo, $width, $s, &$d, $maskGenOnly=false) {
 973. $b = 0;
 974. $bitMask = array();
 975. $bitMask = $this->generateMaskNo($maskNo, $width, $s, $d);
 976. if ($maskGenOnly) {
 977. return;
 978. }
 979. $d = $s;
 980. for ($y=0; $y<$width; ++$y) {
 981. for ($x=0; $x<$width; ++$x) {
 982. if ($bitMask[$y][$x] == 1) {
 983. $d[$y][$x] = chr(ord($s[$y][$x]) ^ ((int)($bitMask[$y][$x])));
 984. }
 985. $b += (int)(ord($d[$y][$x]) & 1);
 986. }
 987. }
 988. return $b;
 989. }
 990. /**
 991. * makeMask
 992. * @param $width (int)
 993. * @param $frame (array)
 994. * @param $maskNo (int)
 995. * @param $level (int)
 996. * @return array mask
 997. */
 998. protected function makeMask($width, $frame, $maskNo, $level) {
 999. $masked = array_fill(0, $width, str_repeat("\0", $width));
 1000. $this->makeMaskNo($maskNo, $width, $frame, $masked);
 1001. $this->writeFormatInformation($width, $masked, $maskNo, $level);
 1002. return $masked;
 1003. }
 1004. /**
 1005. * calcN1N3
 1006. * @param $length (int)
 1007. * @return int demerit
 1008. */
 1009. protected function calcN1N3($length) {
 1010. $demerit = 0;
 1011. for ($i=0; $i<$length; ++$i) {
 1012. if ($this->runLength[$i] >= 5) {
 1013. $demerit += (N1 + ($this->runLength[$i] - 5));
 1014. }
 1015. if ($i & 1) {
 1016. if (($i >= 3) AND ($i < ($length-2)) AND ($this->runLength[$i] % 3 == 0)) {
 1017. $fact = (int)($this->runLength[$i] / 3);
 1018. if (($this->runLength[$i-2] == $fact)
 1019. AND ($this->runLength[$i-1] == $fact)
 1020. AND ($this->runLength[$i+1] == $fact)
 1021. AND ($this->runLength[$i+2] == $fact)) {
 1022. if (($this->runLength[$i-3] < 0) OR ($this->runLength[$i-3] >= (4 * $fact))) {
 1023. $demerit += N3;
 1024. } elseif ((($i+3) >= $length) OR ($this->runLength[$i+3] >= (4 * $fact))) {
 1025. $demerit += N3;
 1026. }
 1027. }
 1028. }
 1029. }
 1030. }
 1031. return $demerit;
 1032. }
 1033. /**
 1034. * evaluateSymbol
 1035. * @param $width (int)
 1036. * @param $frame (array)
 1037. * @return int demerit
 1038. */
 1039. protected function evaluateSymbol($width, $frame) {
 1040. $head = 0;
 1041. $demerit = 0;
 1042. for ($y=0; $y<$width; ++$y) {
 1043. $head = 0;
 1044. $this->runLength[0] = 1;
 1045. $frameY = $frame[$y];
 1046. if ($y > 0) {
 1047. $frameYM = $frame[$y-1];
 1048. }
 1049. for ($x=0; $x<$width; ++$x) {
 1050. if (($x > 0) AND ($y > 0)) {
 1051. $b22 = ord($frameY[$x]) & ord($frameY[$x-1]) & ord($frameYM[$x]) & ord($frameYM[$x-1]);
 1052. $w22 = ord($frameY[$x]) | ord($frameY[$x-1]) | ord($frameYM[$x]) | ord($frameYM[$x-1]);
 1053. if (($b22 | ($w22 ^ 1)) & 1) {
 1054. $demerit += N2;
 1055. }
 1056. }
 1057. if (($x == 0) AND (ord($frameY[$x]) & 1)) {
 1058. $this->runLength[0] = -1;
 1059. $head = 1;
 1060. $this->runLength[$head] = 1;
 1061. } elseif ($x > 0) {
 1062. if ((ord($frameY[$x]) ^ ord($frameY[$x-1])) & 1) {
 1063. $head++;
 1064. $this->runLength[$head] = 1;
 1065. } else {
 1066. $this->runLength[$head]++;
 1067. }
 1068. }
 1069. }
 1070. $demerit += $this->calcN1N3($head+1);
 1071. }
 1072. for ($x=0; $x<$width; ++$x) {
 1073. $head = 0;
 1074. $this->runLength[0] = 1;
 1075. for ($y=0; $y<$width; ++$y) {
 1076. if (($y == 0) AND (ord($frame[$y][$x]) & 1)) {
 1077. $this->runLength[0] = -1;
 1078. $head = 1;
 1079. $this->runLength[$head] = 1;
 1080. } elseif ($y > 0) {
 1081. if ((ord($frame[$y][$x]) ^ ord($frame[$y-1][$x])) & 1) {
 1082. $head++;
 1083. $this->runLength[$head] = 1;
 1084. } else {
 1085. $this->runLength[$head]++;
 1086. }
 1087. }
 1088. }
 1089. $demerit += $this->calcN1N3($head+1);
 1090. }
 1091. return $demerit;
 1092. }
 1093. /**
 1094. * mask
 1095. * @param $width (int)
 1096. * @param $frame (array)
 1097. * @param $level (int)
 1098. * @return array best mask
 1099. */
 1100. protected function mask($width, $frame, $level) {
 1101. $minDemerit = PHP_INT_MAX;
 1102. $bestMaskNum = 0;
 1103. $bestMask = array();
 1104. $checked_masks = array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
 1105. if (QR_FIND_FROM_RANDOM !== false) {
 1106. $howManuOut = 8 - (QR_FIND_FROM_RANDOM % 9);
 1107. for ($i = 0; $i < $howManuOut; ++$i) {
 1108. $remPos = rand (0, count($checked_masks)-1);
 1109. unset($checked_masks[$remPos]);
 1110. $checked_masks = array_values($checked_masks);
 1111. }
 1112. }
 1113. $bestMask = $frame;
 1114. foreach ($checked_masks as $i) {
 1115. $mask = array_fill(0, $width, str_repeat("\0", $width));
 1116. $demerit = 0;
 1117. $blacks = 0;
 1118. $blacks = $this->makeMaskNo($i, $width, $frame, $mask);
 1119. $blacks += $this->writeFormatInformation($width, $mask, $i, $level);
 1120. $blacks = (int)(100 * $blacks / ($width * $width));
 1121. $demerit = (int)((int)(abs($blacks - 50) / 5) * N4);
 1122. $demerit += $this->evaluateSymbol($width, $mask);
 1123. if ($demerit < $minDemerit) {
 1124. $minDemerit = $demerit;
 1125. $bestMask = $mask;
 1126. $bestMaskNum = $i;
 1127. }
 1128. }
 1129. return $bestMask;
 1130. }
 1131. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1132. // QRsplit
 1133. /**
 1134. * Return true if the character at specified position is a number
 1135. * @param $str (string) string
 1136. * @param $pos (int) characted position
 1137. * @return boolean true of false
 1138. */
 1139. protected function isdigitat($str, $pos) {
 1140. if ($pos >= strlen($str)) {
 1141. return false;
 1142. }
 1143. return ((ord($str[$pos]) >= ord('0'))&&(ord($str[$pos]) <= ord('9')));
 1144. }
 1145. /**
 1146. * Return true if the character at specified position is an alphanumeric character
 1147. * @param $str (string) string
 1148. * @param $pos (int) characted position
 1149. * @return boolean true of false
 1150. */
 1151. protected function isalnumat($str, $pos) {
 1152. if ($pos >= strlen($str)) {
 1153. return false;
 1154. }
 1155. return ($this->lookAnTable(ord($str[$pos])) >= 0);
 1156. }
 1157. /**
 1158. * identifyMode
 1159. * @param $pos (int)
 1160. * @return int mode
 1161. */
 1162. protected function identifyMode($pos) {
 1163. if ($pos >= strlen($this->dataStr)) {
 1164. return QR_MODE_NL;
 1165. }
 1166. $c = $this->dataStr[$pos];
 1167. if ($this->isdigitat($this->dataStr, $pos)) {
 1168. return QR_MODE_NM;
 1169. } elseif ($this->isalnumat($this->dataStr, $pos)) {
 1170. return QR_MODE_AN;
 1171. } elseif ($this->hint == QR_MODE_KJ) {
 1172. if ($pos+1 < strlen($this->dataStr)) {
 1173. $d = $this->dataStr[$pos+1];
 1174. $word = (ord($c) << 8) | ord($d);
 1175. if (($word >= 0x8140 && $word <= 0x9ffc) OR ($word >= 0xe040 && $word <= 0xebbf)) {
 1176. return QR_MODE_KJ;
 1177. }
 1178. }
 1179. }
 1180. return QR_MODE_8B;
 1181. }
 1182. /**
 1183. * eatNum
 1184. * @return int run
 1185. */
 1186. protected function eatNum() {
 1187. $ln = $this->lengthIndicator(QR_MODE_NM, $this->version);
 1188. $p = 0;
 1189. while($this->isdigitat($this->dataStr, $p)) {
 1190. $p++;
 1191. }
 1192. $run = $p;
 1193. $mode = $this->identifyMode($p);
 1194. if ($mode == QR_MODE_8B) {
 1195. $dif = $this->estimateBitsModeNum($run) + 4 + $ln
 1196. + $this->estimateBitsMode8(1) // + 4 + l8
 1197. - $this->estimateBitsMode8($run + 1); // - 4 - l8
 1198. if ($dif > 0) {
 1199. return $this->eat8();
 1200. }
 1201. }
 1202. if ($mode == QR_MODE_AN) {
 1203. $dif = $this->estimateBitsModeNum($run) + 4 + $ln
 1204. + $this->estimateBitsModeAn(1) // + 4 + la
 1205. - $this->estimateBitsModeAn($run + 1);// - 4 - la
 1206. if ($dif > 0) {
 1207. return $this->eatAn();
 1208. }
 1209. }
 1210. $this->items = $this->appendNewInputItem($this->items, QR_MODE_NM, $run, str_split($this->dataStr));
 1211. return $run;
 1212. }
 1213. /**
 1214. * eatAn
 1215. * @return int run
 1216. */
 1217. protected function eatAn() {
 1218. $la = $this->lengthIndicator(QR_MODE_AN, $this->version);
 1219. $ln = $this->lengthIndicator(QR_MODE_NM, $this->version);
 1220. $p =1 ;
 1221. while($this->isalnumat($this->dataStr, $p)) {
 1222. if ($this->isdigitat($this->dataStr, $p)) {
 1223. $q = $p;
 1224. while($this->isdigitat($this->dataStr, $q)) {
 1225. $q++;
 1226. }
 1227. $dif = $this->estimateBitsModeAn($p) // + 4 + la
 1228. + $this->estimateBitsModeNum($q - $p) + 4 + $ln
 1229. - $this->estimateBitsModeAn($q); // - 4 - la
 1230. if ($dif < 0) {
 1231. break;
 1232. } else {
 1233. $p = $q;
 1234. }
 1235. } else {
 1236. $p++;
 1237. }
 1238. }
 1239. $run = $p;
 1240. if (!$this->isalnumat($this->dataStr, $p)) {
 1241. $dif = $this->estimateBitsModeAn($run) + 4 + $la
 1242. + $this->estimateBitsMode8(1) // + 4 + l8
 1243. - $this->estimateBitsMode8($run + 1); // - 4 - l8
 1244. if ($dif > 0) {
 1245. return $this->eat8();
 1246. }
 1247. }
 1248. $this->items = $this->appendNewInputItem($this->items, QR_MODE_AN, $run, str_split($this->dataStr));
 1249. return $run;
 1250. }
 1251. /**
 1252. * eatKanji
 1253. * @return int run
 1254. */
 1255. protected function eatKanji() {
 1256. $p = 0;
 1257. while($this->identifyMode($p) == QR_MODE_KJ) {
 1258. $p += 2;
 1259. }
 1260. $this->items = $this->appendNewInputItem($this->items, QR_MODE_KJ, $p, str_split($this->dataStr));
 1261. return $run;
 1262. }
 1263. /**
 1264. * eat8
 1265. * @return int run
 1266. */
 1267. protected function eat8() {
 1268. $la = $this->lengthIndicator(QR_MODE_AN, $this->version);
 1269. $ln = $this->lengthIndicator(QR_MODE_NM, $this->version);
 1270. $p = 1;
 1271. $dataStrLen = strlen($this->dataStr);
 1272. while($p < $dataStrLen) {
 1273. $mode = $this->identifyMode($p);
 1274. if ($mode == QR_MODE_KJ) {
 1275. break;
 1276. }
 1277. if ($mode == QR_MODE_NM) {
 1278. $q = $p;
 1279. while($this->isdigitat($this->dataStr, $q)) {
 1280. $q++;
 1281. }
 1282. $dif = $this->estimateBitsMode8($p) // + 4 + l8
 1283. + $this->estimateBitsModeNum($q - $p) + 4 + $ln
 1284. - $this->estimateBitsMode8($q); // - 4 - l8
 1285. if ($dif < 0) {
 1286. break;
 1287. } else {
 1288. $p = $q;
 1289. }
 1290. } elseif ($mode == QR_MODE_AN) {
 1291. $q = $p;
 1292. while($this->isalnumat($this->dataStr, $q)) {
 1293. $q++;
 1294. }
 1295. $dif = $this->estimateBitsMode8($p) // + 4 + l8
 1296. + $this->estimateBitsModeAn($q - $p) + 4 + $la
 1297. - $this->estimateBitsMode8($q); // - 4 - l8
 1298. if ($dif < 0) {
 1299. break;
 1300. } else {
 1301. $p = $q;
 1302. }
 1303. } else {
 1304. $p++;
 1305. }
 1306. }
 1307. $run = $p;
 1308. $this->items = $this->appendNewInputItem($this->items, QR_MODE_8B, $run, str_split($this->dataStr));
 1309. return $run;
 1310. }
 1311. /**
 1312. * splitString
 1313. */
 1314. protected function splitString() {
 1315. while (strlen($this->dataStr) > 0) {
 1316. if ($this->dataStr == '') {
 1317. return 0;
 1318. }
 1319. $mode = $this->identifyMode(0);
 1320. switch ($mode) {
 1321. case QR_MODE_NM: {
 1322. $length = $this->eatNum();
 1323. break;
 1324. }
 1325. case QR_MODE_AN: {
 1326. $length = $this->eatAn();
 1327. break;
 1328. }
 1329. case QR_MODE_KJ: {
 1330. if ($hint == QR_MODE_KJ) {
 1331. $length = $this->eatKanji();
 1332. } else {
 1333. $length = $this->eat8();
 1334. }
 1335. break;
 1336. }
 1337. default: {
 1338. $length = $this->eat8();
 1339. break;
 1340. }
 1341. }
 1342. if ($length == 0) {
 1343. return 0;
 1344. }
 1345. if ($length < 0) {
 1346. return -1;
 1347. }
 1348. $this->dataStr = substr($this->dataStr, $length);
 1349. }
 1350. }
 1351. /**
 1352. * toUpper
 1353. */
 1354. protected function toUpper() {
 1355. $stringLen = strlen($this->dataStr);
 1356. $p = 0;
 1357. while ($p < $stringLen) {
 1358. $mode = $this->identifyMode(substr($this->dataStr, $p), $this->hint);
 1359. if ($mode == QR_MODE_KJ) {
 1360. $p += 2;
 1361. } else {
 1362. if ((ord($this->dataStr[$p]) >= ord('a')) AND (ord($this->dataStr[$p]) <= ord('z'))) {
 1363. $this->dataStr[$p] = chr(ord($this->dataStr[$p]) - 32);
 1364. }
 1365. $p++;
 1366. }
 1367. }
 1368. return $this->dataStr;
 1369. }
 1370. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1371. // QRinputItem
 1372. /**
 1373. * newInputItem
 1374. * @param $mode (int)
 1375. * @param $size (int)
 1376. * @param $data (array)
 1377. * @param $bstream (array)
 1378. * @return array input item
 1379. */
 1380. protected function newInputItem($mode, $size, $data, $bstream=null) {
 1381. $setData = array_slice($data, 0, $size);
 1382. if (count($setData) < $size) {
 1383. $setData = array_merge($setData, array_fill(0, ($size - count($setData)), 0));
 1384. }
 1385. if (!$this->check($mode, $size, $setData)) {
 1386. return NULL;
 1387. }
 1388. $inputitem = array();
 1389. $inputitem['mode'] = $mode;
 1390. $inputitem['size'] = $size;
 1391. $inputitem['data'] = $setData;
 1392. $inputitem['bstream'] = $bstream;
 1393. return $inputitem;
 1394. }
 1395. /**
 1396. * encodeModeNum
 1397. * @param $inputitem (array)
 1398. * @param $version (int)
 1399. * @return array input item
 1400. */
 1401. protected function encodeModeNum($inputitem, $version) {
 1402. $words = (int)($inputitem['size'] / 3);
 1403. $inputitem['bstream'] = array();
 1404. $val = 0x1;
 1405. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, $val);
 1406. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], $this->lengthIndicator(QR_MODE_NM, $version), $inputitem['size']);
 1407. for ($i=0; $i < $words; ++$i) {
 1408. $val = (ord($inputitem['data'][$i*3 ]) - ord('0')) * 100;
 1409. $val += (ord($inputitem['data'][$i*3+1]) - ord('0')) * 10;
 1410. $val += (ord($inputitem['data'][$i*3+2]) - ord('0'));
 1411. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 10, $val);
 1412. }
 1413. if ($inputitem['size'] - $words * 3 == 1) {
 1414. $val = ord($inputitem['data'][$words*3]) - ord('0');
 1415. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, $val);
 1416. } elseif (($inputitem['size'] - ($words * 3)) == 2) {
 1417. $val = (ord($inputitem['data'][$words*3 ]) - ord('0')) * 10;
 1418. $val += (ord($inputitem['data'][$words*3+1]) - ord('0'));
 1419. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 7, $val);
 1420. }
 1421. return $inputitem;
 1422. }
 1423. /**
 1424. * encodeModeAn
 1425. * @param $inputitem (array)
 1426. * @param $version (int)
 1427. * @return array input item
 1428. */
 1429. protected function encodeModeAn($inputitem, $version) {
 1430. $words = (int)($inputitem['size'] / 2);
 1431. $inputitem['bstream'] = array();
 1432. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, 0x02);
 1433. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], $this->lengthIndicator(QR_MODE_AN, $version), $inputitem['size']);
 1434. for ($i=0; $i < $words; ++$i) {
 1435. $val = (int)($this->lookAnTable(ord($inputitem['data'][$i*2])) * 45);
 1436. $val += (int)($this->lookAnTable(ord($inputitem['data'][($i*2)+1])));
 1437. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 11, $val);
 1438. }
 1439. if ($inputitem['size'] & 1) {
 1440. $val = $this->lookAnTable(ord($inputitem['data'][($words * 2)]));
 1441. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 6, $val);
 1442. }
 1443. return $inputitem;
 1444. }
 1445. /**
 1446. * encodeMode8
 1447. * @param $inputitem (array)
 1448. * @param $version (int)
 1449. * @return array input item
 1450. */
 1451. protected function encodeMode8($inputitem, $version) {
 1452. $inputitem['bstream'] = array();
 1453. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, 0x4);
 1454. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], $this->lengthIndicator(QR_MODE_8B, $version), $inputitem['size']);
 1455. for ($i=0; $i < $inputitem['size']; ++$i) {
 1456. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 8, ord($inputitem['data'][$i]));
 1457. }
 1458. return $inputitem;
 1459. }
 1460. /**
 1461. * encodeModeKanji
 1462. * @param $inputitem (array)
 1463. * @param $version (int)
 1464. * @return array input item
 1465. */
 1466. protected function encodeModeKanji($inputitem, $version) {
 1467. $inputitem['bstream'] = array();
 1468. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, 0x8);
 1469. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], $this->lengthIndicator(QR_MODE_KJ, $version), (int)($inputitem['size'] / 2));
 1470. for ($i=0; $i<$inputitem['size']; $i+=2) {
 1471. $val = (ord($inputitem['data'][$i]) << 8) | ord($inputitem['data'][$i+1]);
 1472. if ($val <= 0x9ffc) {
 1473. $val -= 0x8140;
 1474. } else {
 1475. $val -= 0xc140;
 1476. }
 1477. $h = ($val >> 8) * 0xc0;
 1478. $val = ($val & 0xff) + $h;
 1479. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 13, $val);
 1480. }
 1481. return $inputitem;
 1482. }
 1483. /**
 1484. * encodeModeStructure
 1485. * @param $inputitem (array)
 1486. * @return array input item
 1487. */
 1488. protected function encodeModeStructure($inputitem) {
 1489. $inputitem['bstream'] = array();
 1490. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, 0x03);
 1491. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, ord($inputitem['data'][1]) - 1);
 1492. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 4, ord($inputitem['data'][0]) - 1);
 1493. $inputitem['bstream'] = $this->appendNum($inputitem['bstream'], 8, ord($inputitem['data'][2]));
 1494. return $inputitem;
 1495. }
 1496. /**
 1497. * encodeBitStream
 1498. * @param $inputitem (array)
 1499. * @param $version (int)
 1500. * @return array input item
 1501. */
 1502. protected function encodeBitStream($inputitem, $version) {
 1503. $inputitem['bstream'] = array();
 1504. $words = $this->maximumWords($inputitem['mode'], $version);
 1505. if ($inputitem['size'] > $words) {
 1506. $st1 = $this->newInputItem($inputitem['mode'], $words, $inputitem['data']);
 1507. $st2 = $this->newInputItem($inputitem['mode'], $inputitem['size'] - $words, array_slice($inputitem['data'], $words));
 1508. $st1 = $this->encodeBitStream($st1, $version);
 1509. $st2 = $this->encodeBitStream($st2, $version);
 1510. $inputitem['bstream'] = array();
 1511. $inputitem['bstream'] = $this->appendBitstream($inputitem['bstream'], $st1['bstream']);
 1512. $inputitem['bstream'] = $this->appendBitstream($inputitem['bstream'], $st2['bstream']);
 1513. } else {
 1514. switch($inputitem['mode']) {
 1515. case QR_MODE_NM: {
 1516. $inputitem = $this->encodeModeNum($inputitem, $version);
 1517. break;
 1518. }
 1519. case QR_MODE_AN: {
 1520. $inputitem = $this->encodeModeAn($inputitem, $version);
 1521. break;
 1522. }
 1523. case QR_MODE_8B: {
 1524. $inputitem = $this->encodeMode8($inputitem, $version);
 1525. break;
 1526. }
 1527. case QR_MODE_KJ: {
 1528. $inputitem = $this->encodeModeKanji($inputitem, $version);
 1529. break;
 1530. }
 1531. case QR_MODE_ST: {
 1532. $inputitem = $this->encodeModeStructure($inputitem);
 1533. break;
 1534. }
 1535. default: {
 1536. break;
 1537. }
 1538. }
 1539. }
 1540. return $inputitem;
 1541. }
 1542. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1543. // QRinput
 1544. /**
 1545. * Append data to an input object.
 1546. * The data is copied and appended to the input object.
 1547. * @param $items (arrray) input items
 1548. * @param $mode (int) encoding mode.
 1549. * @param $size (int) size of data (byte).
 1550. * @param $data (array) array of input data.
 1551. * @return items
 1552. *
 1553. */
 1554. protected function appendNewInputItem($items, $mode, $size, $data) {
 1555. $newitem = $this->newInputItem($mode, $size, $data);
 1556. if (!empty($newitem)) {
 1557. $items[] = $newitem;
 1558. }
 1559. return $items;
 1560. }
 1561. /**
 1562. * insertStructuredAppendHeader
 1563. * @param $items (array)
 1564. * @param $size (int)
 1565. * @param $index (int)
 1566. * @param $parity (int)
 1567. * @return array items
 1568. */
 1569. protected function insertStructuredAppendHeader($items, $size, $index, $parity) {
 1570. if ($size > MAX_STRUCTURED_SYMBOLS) {
 1571. return -1;
 1572. }
 1573. if (($index <= 0) OR ($index > MAX_STRUCTURED_SYMBOLS)) {
 1574. return -1;
 1575. }
 1576. $buf = array($size, $index, $parity);
 1577. $entry = $this->newInputItem(QR_MODE_ST, 3, buf);
 1578. array_unshift($items, $entry);
 1579. return $items;
 1580. }
 1581. /**
 1582. * calcParity
 1583. * @param $items (array)
 1584. * @return int parity
 1585. */
 1586. protected function calcParity($items) {
 1587. $parity = 0;
 1588. foreach ($items as $item) {
 1589. if ($item['mode'] != QR_MODE_ST) {
 1590. for ($i=$item['size']-1; $i>=0; --$i) {
 1591. $parity ^= $item['data'][$i];
 1592. }
 1593. }
 1594. }
 1595. return $parity;
 1596. }
 1597. /**
 1598. * checkModeNum
 1599. * @param $size (int)
 1600. * @param $data (array)
 1601. * @return boolean true or false
 1602. */
 1603. protected function checkModeNum($size, $data) {
 1604. for ($i=0; $i<$size; ++$i) {
 1605. if ((ord($data[$i]) < ord('0')) OR (ord($data[$i]) > ord('9'))){
 1606. return false;
 1607. }
 1608. }
 1609. return true;
 1610. }
 1611. /**
 1612. * Look up the alphabet-numeric convesion table (see JIS X0510:2004, pp.19).
 1613. * @param $c (int) character value
 1614. * @return value
 1615. */
 1616. protected function lookAnTable($c) {
 1617. return (($c > 127)?-1:$this->anTable[$c]);
 1618. }
 1619. /**
 1620. * checkModeAn
 1621. * @param $size (int)
 1622. * @param $data (array)
 1623. * @return boolean true or false
 1624. */
 1625. protected function checkModeAn($size, $data) {
 1626. for ($i=0; $i<$size; ++$i) {
 1627. if ($this->lookAnTable(ord($data[$i])) == -1) {
 1628. return false;
 1629. }
 1630. }
 1631. return true;
 1632. }
 1633. /**
 1634. * estimateBitsModeNum
 1635. * @param $size (int)
 1636. * @return int number of bits
 1637. */
 1638. protected function estimateBitsModeNum($size) {
 1639. $w = (int)($size / 3);
 1640. $bits = ($w * 10);
 1641. switch($size - ($w * 3)) {
 1642. case 1: {
 1643. $bits += 4;
 1644. break;
 1645. }
 1646. case 2: {
 1647. $bits += 7;
 1648. break;
 1649. }
 1650. }
 1651. return $bits;
 1652. }
 1653. /**
 1654. * estimateBitsModeAn
 1655. * @param $size (int)
 1656. * @return int number of bits
 1657. */
 1658. protected function estimateBitsModeAn($size) {
 1659. $bits = (int)($size * 5.5); // (size / 2 ) * 11
 1660. if ($size & 1) {
 1661. $bits += 6;
 1662. }
 1663. return $bits;
 1664. }
 1665. /**
 1666. * estimateBitsMode8
 1667. * @param $size (int)
 1668. * @return int number of bits
 1669. */
 1670. protected function estimateBitsMode8($size) {
 1671. return (int)($size * 8);
 1672. }
 1673. /**
 1674. * estimateBitsModeKanji
 1675. * @param $size (int)
 1676. * @return int number of bits
 1677. */
 1678. protected function estimateBitsModeKanji($size) {
 1679. return (int)($size * 6.5); // (size / 2 ) * 13
 1680. }
 1681. /**
 1682. * checkModeKanji
 1683. * @param $size (int)
 1684. * @param $data (array)
 1685. * @return boolean true or false
 1686. */
 1687. protected function checkModeKanji($size, $data) {
 1688. if ($size & 1) {
 1689. return false;
 1690. }
 1691. for ($i=0; $i<$size; $i+=2) {
 1692. $val = (ord($data[$i]) << 8) | ord($data[$i+1]);
 1693. if (($val < 0x8140) OR (($val > 0x9ffc) AND ($val < 0xe040)) OR ($val > 0xebbf)) {
 1694. return false;
 1695. }
 1696. }
 1697. return true;
 1698. }
 1699. /**
 1700. * Validate the input data.
 1701. * @param $mode (int) encoding mode.
 1702. * @param $size (int) size of data (byte).
 1703. * @param $data (array) data to validate
 1704. * @return boolean true in case of valid data, false otherwise
 1705. */
 1706. protected function check($mode, $size, $data) {
 1707. if ($size <= 0) {
 1708. return false;
 1709. }
 1710. switch($mode) {
 1711. case QR_MODE_NM: {
 1712. return $this->checkModeNum($size, $data);
 1713. }
 1714. case QR_MODE_AN: {
 1715. return $this->checkModeAn($size, $data);
 1716. }
 1717. case QR_MODE_KJ: {
 1718. return $this->checkModeKanji($size, $data);
 1719. }
 1720. case QR_MODE_8B: {
 1721. return true;
 1722. }
 1723. case QR_MODE_ST: {
 1724. return true;
 1725. }
 1726. default: {
 1727. break;
 1728. }
 1729. }
 1730. return false;
 1731. }
 1732. /**
 1733. * estimateBitStreamSize
 1734. * @param $items (array)
 1735. * @param $version (int)
 1736. * @return int bits
 1737. */
 1738. protected function estimateBitStreamSize($items, $version) {
 1739. $bits = 0;
 1740. if ($version == 0) {
 1741. $version = 1;
 1742. }
 1743. foreach ($items as $item) {
 1744. switch($item['mode']) {
 1745. case QR_MODE_NM: {
 1746. $bits = $this->estimateBitsModeNum($item['size']);
 1747. break;
 1748. }
 1749. case QR_MODE_AN: {
 1750. $bits = $this->estimateBitsModeAn($item['size']);
 1751. break;
 1752. }
 1753. case QR_MODE_8B: {
 1754. $bits = $this->estimateBitsMode8($item['size']);
 1755. break;
 1756. }
 1757. case QR_MODE_KJ: {
 1758. $bits = $this->estimateBitsModeKanji($item['size']);
 1759. break;
 1760. }
 1761. case QR_MODE_ST: {
 1762. return STRUCTURE_HEADER_BITS;
 1763. }
 1764. default: {
 1765. return 0;
 1766. }
 1767. }
 1768. $l = $this->lengthIndicator($item['mode'], $version);
 1769. $m = 1 << $l;
 1770. $num = (int)(($item['size'] + $m - 1) / $m);
 1771. $bits += $num * (4 + $l);
 1772. }
 1773. return $bits;
 1774. }
 1775. /**
 1776. * estimateVersion
 1777. * @param $items (array)
 1778. * @return int version
 1779. */
 1780. protected function estimateVersion($items) {
 1781. $version = 0;
 1782. $prev = 0;
 1783. do {
 1784. $prev = $version;
 1785. $bits = $this->estimateBitStreamSize($items, $prev);
 1786. $version = $this->getMinimumVersion((int)(($bits + 7) / 8), $this->level);
 1787. if ($version < 0) {
 1788. return -1;
 1789. }
 1790. } while ($version > $prev);
 1791. return $version;
 1792. }
 1793. /**
 1794. * lengthOfCode
 1795. * @param $mode (int)
 1796. * @param $version (int)
 1797. * @param $bits (int)
 1798. * @return int size
 1799. */
 1800. protected function lengthOfCode($mode, $version, $bits) {
 1801. $payload = $bits - 4 - $this->lengthIndicator($mode, $version);
 1802. switch($mode) {
 1803. case QR_MODE_NM: {
 1804. $chunks = (int)($payload / 10);
 1805. $remain = $payload - $chunks * 10;
 1806. $size = $chunks * 3;
 1807. if ($remain >= 7) {
 1808. $size += 2;
 1809. } elseif ($remain >= 4) {
 1810. $size += 1;
 1811. }
 1812. break;
 1813. }
 1814. case QR_MODE_AN: {
 1815. $chunks = (int)($payload / 11);
 1816. $remain = $payload - $chunks * 11;
 1817. $size = $chunks * 2;
 1818. if ($remain >= 6) {
 1819. ++$size;
 1820. }
 1821. break;
 1822. }
 1823. case QR_MODE_8B: {
 1824. $size = (int)($payload / 8);
 1825. break;
 1826. }
 1827. case QR_MODE_KJ: {
 1828. $size = (int)(($payload / 13) * 2);
 1829. break;
 1830. }
 1831. case QR_MODE_ST: {
 1832. $size = (int)($payload / 8);
 1833. break;
 1834. }
 1835. default: {
 1836. $size = 0;
 1837. break;
 1838. }
 1839. }
 1840. $maxsize = $this->maximumWords($mode, $version);
 1841. if ($size < 0) {
 1842. $size = 0;
 1843. }
 1844. if ($size > $maxsize) {
 1845. $size = $maxsize;
 1846. }
 1847. return $size;
 1848. }
 1849. /**
 1850. * createBitStream
 1851. * @param $items (array)
 1852. * @return array of items and total bits
 1853. */
 1854. protected function createBitStream($items) {
 1855. $total = 0;
 1856. foreach ($items as $key => $item) {
 1857. $items[$key] = $this->encodeBitStream($item, $this->version);
 1858. $bits = count($items[$key]['bstream']);
 1859. $total += $bits;
 1860. }
 1861. return array($items, $total);
 1862. }
 1863. /**
 1864. * convertData
 1865. * @param $items (array)
 1866. * @return array items
 1867. */
 1868. protected function convertData($items) {
 1869. $ver = $this->estimateVersion($items);
 1870. if ($ver > $this->version) {
 1871. $this->version = $ver;
 1872. }
 1873. for (;;) {
 1874. $cbs = $this->createBitStream($items);
 1875. $items = $cbs[0];
 1876. $bits = $cbs[1];
 1877. if ($bits < 0) {
 1878. return -1;
 1879. }
 1880. $ver = $this->getMinimumVersion((int)(($bits + 7) / 8), $this->level);
 1881. if ($ver < 0) {
 1882. return -1;
 1883. } elseif ($ver > $this->version) {
 1884. $this->version = $ver;
 1885. } else {
 1886. break;
 1887. }
 1888. }
 1889. return $items;
 1890. }
 1891. /**
 1892. * Append Padding Bit to bitstream
 1893. * @param $bstream (array)
 1894. * @return array bitstream
 1895. */
 1896. protected function appendPaddingBit($bstream) {
 1897. if (is_null($bstream)) {
 1898. return null;
 1899. }
 1900. $bits = count($bstream);
 1901. $maxwords = $this->getDataLength($this->version, $this->level);
 1902. $maxbits = $maxwords * 8;
 1903. if ($maxbits == $bits) {
 1904. return $bstream;
 1905. }
 1906. if ($maxbits - $bits < 5) {
 1907. return $this->appendNum($bstream, $maxbits - $bits, 0);
 1908. }
 1909. $bits += 4;
 1910. $words = (int)(($bits + 7) / 8);
 1911. $padding = array();
 1912. $padding = $this->appendNum($padding, $words * 8 - $bits + 4, 0);
 1913. $padlen = $maxwords - $words;
 1914. if ($padlen > 0) {
 1915. $padbuf = array();
 1916. for ($i=0; $i<$padlen; ++$i) {
 1917. $padbuf[$i] = ($i&1)?0x11:0xec;
 1918. }
 1919. $padding = $this->appendBytes($padding, $padlen, $padbuf);
 1920. }
 1921. return $this->appendBitstream($bstream, $padding);
 1922. }
 1923. /**
 1924. * mergeBitStream
 1925. * @param $items (array) items
 1926. * @return array bitstream
 1927. */
 1928. protected function mergeBitStream($items) {
 1929. $items = $this->convertData($items);
 1930. if (!is_array($items)) {
 1931. return null;
 1932. }
 1933. $bstream = array();
 1934. foreach ($items as $item) {
 1935. $bstream = $this->appendBitstream($bstream, $item['bstream']);
 1936. }
 1937. return $bstream;
 1938. }
 1939. /**
 1940. * Returns a stream of bits.
 1941. * @param $items (int)
 1942. * @return array padded merged byte stream
 1943. */
 1944. protected function getBitStream($items) {
 1945. $bstream = $this->mergeBitStream($items);
 1946. return $this->appendPaddingBit($bstream);
 1947. }
 1948. /**
 1949. * Pack all bit streams padding bits into a byte array.
 1950. * @param $items (int)
 1951. * @return array padded merged byte stream
 1952. */
 1953. protected function getByteStream($items) {
 1954. $bstream = $this->getBitStream($items);
 1955. return $this->bitstreamToByte($bstream);
 1956. }
 1957. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1958. // QRbitstream
 1959. /**
 1960. * Return an array with zeros
 1961. * @param $setLength (int) array size
 1962. * @return array
 1963. */
 1964. protected function allocate($setLength) {
 1965. return array_fill(0, $setLength, 0);
 1966. }
 1967. /**
 1968. * Return new bitstream from number
 1969. * @param $bits (int) number of bits
 1970. * @param $num (int) number
 1971. * @return array bitstream
 1972. */
 1973. protected function newFromNum($bits, $num) {
 1974. $bstream = $this->allocate($bits);
 1975. $mask = 1 << ($bits - 1);
 1976. for ($i=0; $i<$bits; ++$i) {
 1977. if ($num & $mask) {
 1978. $bstream[$i] = 1;
 1979. } else {
 1980. $bstream[$i] = 0;
 1981. }
 1982. $mask = $mask >> 1;
 1983. }
 1984. return $bstream;
 1985. }
 1986. /**
 1987. * Return new bitstream from bytes
 1988. * @param $size (int) size
 1989. * @param $data (array) bytes
 1990. * @return array bitstream
 1991. */
 1992. protected function newFromBytes($size, $data) {
 1993. $bstream = $this->allocate($size * 8);
 1994. $p=0;
 1995. for ($i=0; $i<$size; ++$i) {
 1996. $mask = 0x80;
 1997. for ($j=0; $j<8; ++$j) {
 1998. if ($data[$i] & $mask) {
 1999. $bstream[$p] = 1;
 2000. } else {
 2001. $bstream[$p] = 0;
 2002. }
 2003. $p++;
 2004. $mask = $mask >> 1;
 2005. }
 2006. }
 2007. return $bstream;
 2008. }
 2009. /**
 2010. * Append one bitstream to another
 2011. * @param $bitstream (array) original bitstream
 2012. * @param $append (array) bitstream to append
 2013. * @return array bitstream
 2014. */
 2015. protected function appendBitstream($bitstream, $append) {
 2016. if ((!is_array($append)) OR (count($append) == 0)) {
 2017. return $bitstream;
 2018. }
 2019. if (count($bitstream) == 0) {
 2020. return $append;
 2021. }
 2022. return array_values(array_merge($bitstream, $append));
 2023. }
 2024. /**
 2025. * Append one bitstream created from number to another
 2026. * @param $bitstream (array) original bitstream
 2027. * @param $bits (int) number of bits
 2028. * @param $num (int) number
 2029. * @return array bitstream
 2030. */
 2031. protected function appendNum($bitstream, $bits, $num) {
 2032. if ($bits == 0) {
 2033. return 0;
 2034. }
 2035. $b = $this->newFromNum($bits, $num);
 2036. return $this->appendBitstream($bitstream, $b);
 2037. }
 2038. /**
 2039. * Append one bitstream created from bytes to another
 2040. * @param $bitstream (array) original bitstream
 2041. * @param $size (int) size
 2042. * @param $data (array) bytes
 2043. * @return array bitstream
 2044. */
 2045. protected function appendBytes($bitstream, $size, $data) {
 2046. if ($size == 0) {
 2047. return 0;
 2048. }
 2049. $b = $this->newFromBytes($size, $data);
 2050. return $this->appendBitstream($bitstream, $b);
 2051. }
 2052. /**
 2053. * Convert bitstream to bytes
 2054. * @param $bstream (array) original bitstream
 2055. * @return array of bytes
 2056. */
 2057. protected function bitstreamToByte($bstream) {
 2058. if (is_null($bstream)) {
 2059. return null;
 2060. }
 2061. $size = count($bstream);
 2062. if ($size == 0) {
 2063. return array();
 2064. }
 2065. $data = array_fill(0, (int)(($size + 7) / 8), 0);
 2066. $bytes = (int)($size / 8);
 2067. $p = 0;
 2068. for ($i=0; $i<$bytes; $i++) {
 2069. $v = 0;
 2070. for ($j=0; $j<8; $j++) {
 2071. $v = $v << 1;
 2072. $v |= $bstream[$p];
 2073. $p++;
 2074. }
 2075. $data[$i] = $v;
 2076. }
 2077. if ($size & 7) {
 2078. $v = 0;
 2079. for ($j=0; $j<($size & 7); $j++) {
 2080. $v = $v << 1;
 2081. $v |= $bstream[$p];
 2082. $p++;
 2083. }
 2084. $data[$bytes] = $v;
 2085. }
 2086. return $data;
 2087. }
 2088. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2089. // QRspec
 2090. /**
 2091. * Replace a value on the array at the specified position
 2092. * @param $srctab (array)
 2093. * @param $x (int) X position
 2094. * @param $y (int) Y position
 2095. * @param $repl (string) value to replace
 2096. * @param $replLen (int) length of the repl string
 2097. * @return array srctab
 2098. */
 2099. protected function qrstrset($srctab, $x, $y, $repl, $replLen=false) {
 2100. $srctab[$y] = substr_replace($srctab[$y], ($replLen !== false)?substr($repl,0,$replLen):$repl, $x, ($replLen !== false)?$replLen:strlen($repl));
 2101. return $srctab;
 2102. }
 2103. /**
 2104. * Return maximum data code length (bytes) for the version.
 2105. * @param $version (int) version
 2106. * @param $level (int) error correction level
 2107. * @return int maximum size (bytes)
 2108. */
 2109. protected function getDataLength($version, $level) {
 2110. return $this->capacity[$version][QRCAP_WORDS] - $this->capacity[$version][QRCAP_EC][$level];
 2111. }
 2112. /**
 2113. * Return maximum error correction code length (bytes) for the version.
 2114. * @param $version (int) version
 2115. * @param $level (int) error correction level
 2116. * @return int ECC size (bytes)
 2117. */
 2118. protected function getECCLength($version, $level){
 2119. return $this->capacity[$version][QRCAP_EC][$level];
 2120. }
 2121. /**
 2122. * Return the width of the symbol for the version.
 2123. * @param $version (int) version
 2124. * @return int width
 2125. */
 2126. protected function getWidth($version) {
 2127. return $this->capacity[$version][QRCAP_WIDTH];
 2128. }
 2129. /**
 2130. * Return the numer of remainder bits.
 2131. * @param $version (int) version
 2132. * @return int number of remainder bits
 2133. */
 2134. protected function getRemainder($version) {
 2135. return $this->capacity[$version][QRCAP_REMINDER];
 2136. }
 2137. /**
 2138. * Return a version number that satisfies the input code length.
 2139. * @param $size (int) input code length (byte)
 2140. * @param $level (int) error correction level
 2141. * @return int version number
 2142. */
 2143. protected function getMinimumVersion($size, $level) {
 2144. for ($i=1; $i <= QRSPEC_VERSION_MAX; ++$i) {
 2145. $words = $this->capacity[$i][QRCAP_WORDS] - $this->capacity[$i][QRCAP_EC][$level];
 2146. if ($words >= $size) {
 2147. return $i;
 2148. }
 2149. }
 2150. return -1;
 2151. }
 2152. /**
 2153. * Return the size of length indicator for the mode and version.
 2154. * @param $mode (int) encoding mode
 2155. * @param $version (int) version
 2156. * @return int the size of the appropriate length indicator (bits).
 2157. */
 2158. protected function lengthIndicator($mode, $version) {
 2159. if ($mode == QR_MODE_ST) {
 2160. return 0;
 2161. }
 2162. if ($version <= 9) {
 2163. $l = 0;
 2164. } elseif ($version <= 26) {
 2165. $l = 1;
 2166. } else {
 2167. $l = 2;
 2168. }
 2169. return $this->lengthTableBits[$mode][$l];
 2170. }
 2171. /**
 2172. * Return the maximum length for the mode and version.
 2173. * @param $mode (int) encoding mode
 2174. * @param $version (int) version
 2175. * @return int the maximum length (bytes)
 2176. */
 2177. protected function maximumWords($mode, $version) {
 2178. if ($mode == QR_MODE_ST) {
 2179. return 3;
 2180. }
 2181. if ($version <= 9) {
 2182. $l = 0;
 2183. } else if ($version <= 26) {
 2184. $l = 1;
 2185. } else {
 2186. $l = 2;
 2187. }
 2188. $bits = $this->lengthTableBits[$mode][$l];
 2189. $words = (1 << $bits) - 1;
 2190. if ($mode == QR_MODE_KJ) {
 2191. $words *= 2; // the number of bytes is required
 2192. }
 2193. return $words;
 2194. }
 2195. /**
 2196. * Return an array of ECC specification.
 2197. * @param $version (int) version
 2198. * @param $level (int) error correction level
 2199. * @param $spec (array) an array of ECC specification contains as following: {# of type1 blocks, # of data code, # of ecc code, # of type2 blocks, # of data code}
 2200. * @return array spec
 2201. */
 2202. protected function getEccSpec($version, $level, $spec) {
 2203. if (count($spec) < 5) {
 2204. $spec = array(0, 0, 0, 0, 0);
 2205. }
 2206. $b1 = $this->eccTable[$version][$level][0];
 2207. $b2 = $this->eccTable[$version][$level][1];
 2208. $data = $this->getDataLength($version, $level);
 2209. $ecc = $this->getECCLength($version, $level);
 2210. if ($b2 == 0) {
 2211. $spec[0] = $b1;
 2212. $spec[1] = (int)($data / $b1);
 2213. $spec[2] = (int)($ecc / $b1);
 2214. $spec[3] = 0;
 2215. $spec[4] = 0;
 2216. } else {
 2217. $spec[0] = $b1;
 2218. $spec[1] = (int)($data / ($b1 + $b2));
 2219. $spec[2] = (int)($ecc / ($b1 + $b2));
 2220. $spec[3] = $b2;
 2221. $spec[4] = $spec[1] + 1;
 2222. }
 2223. return $spec;
 2224. }
 2225. /**
 2226. * Put an alignment marker.
 2227. * @param $frame (array) frame
 2228. * @param $ox (int) X center coordinate of the pattern
 2229. * @param $oy (int) Y center coordinate of the pattern
 2230. * @return array frame
 2231. */
 2232. protected function putAlignmentMarker($frame, $ox, $oy) {
 2233. $finder = array(
 2234. "\xa1\xa1\xa1\xa1\xa1",
 2235. "\xa1\xa0\xa0\xa0\xa1",
 2236. "\xa1\xa0\xa1\xa0\xa1",
 2237. "\xa1\xa0\xa0\xa0\xa1",
 2238. "\xa1\xa1\xa1\xa1\xa1"
 2239. );
 2240. $yStart = $oy - 2;
 2241. $xStart = $ox - 2;
 2242. for ($y=0; $y < 5; $y++) {
 2243. $frame = $this->qrstrset($frame, $xStart, $yStart+$y, $finder[$y]);
 2244. }
 2245. return $frame;
 2246. }
 2247. /**
 2248. * Put an alignment pattern.
 2249. * @param $version (int) version
 2250. * @param $frame (array) frame
 2251. * @param $width (int) width
 2252. * @return array frame
 2253. */
 2254. protected function putAlignmentPattern($version, $frame, $width) {
 2255. if ($version < 2) {
 2256. return $frame;
 2257. }
 2258. $d = $this->alignmentPattern[$version][1] - $this->alignmentPattern[$version][0];
 2259. if ($d < 0) {
 2260. $w = 2;
 2261. } else {
 2262. $w = (int)(($width - $this->alignmentPattern[$version][0]) / $d + 2);
 2263. }
 2264. if ($w * $w - 3 == 1) {
 2265. $x = $this->alignmentPattern[$version][0];
 2266. $y = $this->alignmentPattern[$version][0];
 2267. $frame = $this->putAlignmentMarker($frame, $x, $y);
 2268. return $frame;
 2269. }
 2270. $cx = $this->alignmentPattern[$version][0];
 2271. $wo = $w - 1;
 2272. for ($x=1; $x < $wo; ++$x) {
 2273. $frame = $this->putAlignmentMarker($frame, 6, $cx);
 2274. $frame = $this->putAlignmentMarker($frame, $cx, 6);
 2275. $cx += $d;
 2276. }
 2277. $cy = $this->alignmentPattern[$version][0];
 2278. for ($y=0; $y < $wo; ++$y) {
 2279. $cx = $this->alignmentPattern[$version][0];
 2280. for ($x=0; $x < $wo; ++$x) {
 2281. $frame = $this->putAlignmentMarker($frame, $cx, $cy);
 2282. $cx += $d;
 2283. }
 2284. $cy += $d;
 2285. }
 2286. return $frame;
 2287. }
 2288. /**
 2289. * Return BCH encoded version information pattern that is used for the symbol of version 7 or greater. Use lower 18 bits.
 2290. * @param $version (int) version
 2291. * @return BCH encoded version information pattern
 2292. */
 2293. protected function getVersionPattern($version) {
 2294. if (($version < 7) OR ($version > QRSPEC_VERSION_MAX)) {
 2295. return 0;
 2296. }
 2297. return $this->versionPattern[($version - 7)];
 2298. }
 2299. /**
 2300. * Return BCH encoded format information pattern.
 2301. * @param $mask (array)
 2302. * @param $level (int) error correction level
 2303. * @return BCH encoded format information pattern
 2304. */
 2305. protected function getFormatInfo($mask, $level) {
 2306. if (($mask < 0) OR ($mask > 7)) {
 2307. return 0;
 2308. }
 2309. if (($level < 0) OR ($level > 3)) {
 2310. return 0;
 2311. }
 2312. return $this->formatInfo[$level][$mask];
 2313. }
 2314. /**
 2315. * Put a finder pattern.
 2316. * @param $frame (array) frame
 2317. * @param $ox (int) X center coordinate of the pattern
 2318. * @param $oy (int) Y center coordinate of the pattern
 2319. * @return array frame
 2320. */
 2321. protected function putFinderPattern($frame, $ox, $oy) {
 2322. $finder = array(
 2323. "\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1",
 2324. "\xc1\xc0\xc0\xc0\xc0\xc0\xc1",
 2325. "\xc1\xc0\xc1\xc1\xc1\xc0\xc1",
 2326. "\xc1\xc0\xc1\xc1\xc1\xc0\xc1",
 2327. "\xc1\xc0\xc1\xc1\xc1\xc0\xc1",
 2328. "\xc1\xc0\xc0\xc0\xc0\xc0\xc1",
 2329. "\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1\xc1"
 2330. );
 2331. for ($y=0; $y < 7; $y++) {
 2332. $frame = $this->qrstrset($frame, $ox, ($oy + $y), $finder[$y]);
 2333. }
 2334. return $frame;
 2335. }
 2336. /**
 2337. * Return a copy of initialized frame.
 2338. * @param $version (int) version
 2339. * @return Array of unsigned char.
 2340. */
 2341. protected function createFrame($version) {
 2342. $width = $this->capacity[$version][QRCAP_WIDTH];
 2343. $frameLine = str_repeat ("\0", $width);
 2344. $frame = array_fill(0, $width, $frameLine);
 2345. // Finder pattern
 2346. $frame = $this->putFinderPattern($frame, 0, 0);
 2347. $frame = $this->putFinderPattern($frame, $width - 7, 0);
 2348. $frame = $this->putFinderPattern($frame, 0, $width - 7);
 2349. // Separator
 2350. $yOffset = $width - 7;
 2351. for ($y=0; $y < 7; ++$y) {
 2352. $frame[$y][7] = "\xc0";
 2353. $frame[$y][$width - 8] = "\xc0";
 2354. $frame[$yOffset][7] = "\xc0";
 2355. ++$yOffset;
 2356. }
 2357. $setPattern = str_repeat("\xc0", 8);
 2358. $frame = $this->qrstrset($frame, 0, 7, $setPattern);
 2359. $frame = $this->qrstrset($frame, $width-8, 7, $setPattern);
 2360. $frame = $this->qrstrset($frame, 0, $width - 8, $setPattern);
 2361. // Format info
 2362. $setPattern = str_repeat("\x84", 9);
 2363. $frame = $this->qrstrset($frame, 0, 8, $setPattern);
 2364. $frame = $this->qrstrset($frame, $width - 8, 8, $setPattern, 8);
 2365. $yOffset = $width - 8;
 2366. for ($y=0; $y < 8; ++$y,++$yOffset) {
 2367. $frame[$y][8] = "\x84";
 2368. $frame[$yOffset][8] = "\x84";
 2369. }
 2370. // Timing pattern
 2371. $wo = $width - 15;
 2372. for ($i=1; $i < $wo; ++$i) {
 2373. $frame[6][7+$i] = chr(0x90 | ($i & 1));
 2374. $frame[7+$i][6] = chr(0x90 | ($i & 1));
 2375. }
 2376. // Alignment pattern
 2377. $frame = $this->putAlignmentPattern($version, $frame, $width);
 2378. // Version information
 2379. if ($version >= 7) {
 2380. $vinf = $this->getVersionPattern($version);
 2381. $v = $vinf;
 2382. for ($x=0; $x<6; ++$x) {
 2383. for ($y=0; $y<3; ++$y) {
 2384. $frame[($width - 11)+$y][$x] = chr(0x88 | ($v & 1));
 2385. $v = $v >> 1;
 2386. }
 2387. }
 2388. $v = $vinf;
 2389. for ($y=0; $y<6; ++$y) {
 2390. for ($x=0; $x<3; ++$x) {
 2391. $frame[$y][$x+($width - 11)] = chr(0x88 | ($v & 1));
 2392. $v = $v >> 1;
 2393. }
 2394. }
 2395. }
 2396. // and a little bit...
 2397. $frame[$width - 8][8] = "\x81";
 2398. return $frame;
 2399. }
 2400. /**
 2401. * Set new frame for the specified version.
 2402. * @param $version (int) version
 2403. * @return Array of unsigned char.
 2404. */
 2405. protected function newFrame($version) {
 2406. if (($version < 1) OR ($version > QRSPEC_VERSION_MAX)) {
 2407. return NULL;
 2408. }
 2409. if (!isset($this->frames[$version])) {
 2410. $this->frames[$version] = $this->createFrame($version);
 2411. }
 2412. if (is_null($this->frames[$version])) {
 2413. return NULL;
 2414. }
 2415. return $this->frames[$version];
 2416. }
 2417. /**
 2418. * Return block number 0
 2419. * @param $spec (array)
 2420. * @return int value
 2421. */
 2422. protected function rsBlockNum($spec) {
 2423. return ($spec[0] + $spec[3]);
 2424. }
 2425. /**
 2426. * Return block number 1
 2427. * @param $spec (array)
 2428. * @return int value
 2429. */
 2430. protected function rsBlockNum1($spec) {
 2431. return $spec[0];
 2432. }
 2433. /**
 2434. * Return data codes 1
 2435. * @param $spec (array)
 2436. * @return int value
 2437. */
 2438. protected function rsDataCodes1($spec) {
 2439. return $spec[1];
 2440. }
 2441. /**
 2442. * Return ecc codes 1
 2443. * @param $spec (array)
 2444. * @return int value
 2445. */
 2446. protected function rsEccCodes1($spec) {
 2447. return $spec[2];
 2448. }
 2449. /**
 2450. * Return block number 2
 2451. * @param $spec (array)
 2452. * @return int value
 2453. */
 2454. protected function rsBlockNum2($spec) {
 2455. return $spec[3];
 2456. }
 2457. /**
 2458. * Return data codes 2
 2459. * @param $spec (array)
 2460. * @return int value
 2461. */
 2462. protected function rsDataCodes2($spec) {
 2463. return $spec[4];
 2464. }
 2465. /**
 2466. * Return ecc codes 2
 2467. * @param $spec (array)
 2468. * @return int value
 2469. */
 2470. protected function rsEccCodes2($spec) {
 2471. return $spec[2];
 2472. }
 2473. /**
 2474. * Return data length
 2475. * @param $spec (array)
 2476. * @return int value
 2477. */
 2478. protected function rsDataLength($spec) {
 2479. return ($spec[0] * $spec[1]) + ($spec[3] * $spec[4]);
 2480. }
 2481. /**
 2482. * Return ecc length
 2483. * @param $spec (array)
 2484. * @return int value
 2485. */
 2486. protected function rsEccLength($spec) {
 2487. return ($spec[0] + $spec[3]) * $spec[2];
 2488. }
 2489. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2490. // QRrs
 2491. /**
 2492. * Initialize a Reed-Solomon codec and add it to existing rsitems
 2493. * @param $symsize (int) symbol size, bits
 2494. * @param $gfpoly (int) Field generator polynomial coefficients
 2495. * @param $fcr (int) first root of RS code generator polynomial, index form
 2496. * @param $prim (int) primitive element to generate polynomial roots
 2497. * @param $nroots (int) RS code generator polynomial degree (number of roots)
 2498. * @param $pad (int) padding bytes at front of shortened block
 2499. * @return array Array of RS values:<ul><li>mm = Bits per symbol;</li><li>nn = Symbols per block;</li><li>alpha_to = log lookup table array;</li><li>index_of = Antilog lookup table array;</li><li>genpoly = Generator polynomial array;</li><li>nroots = Number of generator;</li><li>roots = number of parity symbols;</li><li>fcr = First consecutive root, index form;</li><li>prim = Primitive element, index form;</li><li>iprim = prim-th root of 1, index form;</li><li>pad = Padding bytes in shortened block;</li><li>gfpoly</ul>.
 2500. */
 2501. protected function init_rs($symsize, $gfpoly, $fcr, $prim, $nroots, $pad) {
 2502. foreach ($this->rsitems as $rs) {
 2503. if (($rs['pad'] != $pad) OR ($rs['nroots'] != $nroots) OR ($rs['mm'] != $symsize)
 2504. OR ($rs['gfpoly'] != $gfpoly) OR ($rs['fcr'] != $fcr) OR ($rs['prim'] != $prim)) {
 2505. continue;
 2506. }
 2507. return $rs;
 2508. }
 2509. $rs = $this->init_rs_char($symsize, $gfpoly, $fcr, $prim, $nroots, $pad);
 2510. array_unshift($this->rsitems, $rs);
 2511. return $rs;
 2512. }
 2513. // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2514. // QRrsItem
 2515. /**
 2516. * modnn
 2517. * @param $rs (array) RS values
 2518. * @param $x (int) X position
 2519. * @return int X osition
 2520. */
 2521. protected function modnn($rs, $x) {
 2522. while ($x >= $rs['nn']) {
 2523. $x -= $rs['nn'];
 2524. $x = ($x >> $rs['mm']) + ($x & $rs['nn']);
 2525. }
 2526. return $x;
 2527. }
 2528. /**
 2529. * Initialize a Reed-Solomon codec and returns an array of values.
 2530. * @param $symsize (int) symbol size, bits
 2531. * @param $gfpoly (int) Field generator polynomial coefficients
 2532. * @param $fcr (int) first root of RS code generator polynomial, index form
 2533. * @param $prim (int) primitive element to generate polynomial roots
 2534. * @param $nroots (int) RS code generator polynomial degree (number of roots)
 2535. * @param $pad (int) padding bytes at front of shortened block
 2536. * @return array Array of RS values:<ul><li>mm = Bits per symbol;</li><li>nn = Symbols per block;</li><li>alpha_to = log lookup table array;</li><li>index_of = Antilog lookup table array;</li><li>genpoly = Generator polynomial array;</li><li>nroots = Number of generator;</li><li>roots = number of parity symbols;</li><li>fcr = First consecutive root, index form;</li><li>prim = Primitive element, index form;</li><li>iprim = prim-th root of 1, index form;</li><li>pad = Padding bytes in shortened block;</li><li>gfpoly</ul>.
 2537. */
 2538. protected function init_rs_char($symsize, $gfpoly, $fcr, $prim, $nroots, $pad) {
 2539. // Based on Reed solomon encoder by Phil Karn, KA9Q (GNU-LGPLv2)
 2540. $rs = null;
 2541. // Check parameter ranges
 2542. if (($symsize < 0) OR ($symsize > 8)) {
 2543. return $rs;
 2544. }
 2545. if (($fcr < 0) OR ($fcr >= (1<<$symsize))) {
 2546. return $rs;
 2547. }
 2548. if (($prim <= 0) OR ($prim >= (1<<$symsize))) {
 2549. return $rs;
 2550. }
 2551. if (($nroots < 0) OR ($nroots >= (1<<$symsize))) {
 2552. return $rs;
 2553. }
 2554. if (($pad < 0) OR ($pad >= ((1<<$symsize) -1 - $nroots))) {
 2555. return $rs;
 2556. }
 2557. $rs = array();
 2558. $rs['mm'] = $symsize;
 2559. $rs['nn'] = (1 << $symsize) - 1;
 2560. $rs['pad'] = $pad;
 2561. $rs['alpha_to'] = array_fill(0, ($rs['nn'] + 1), 0);
 2562. $rs['index_of'] = array_fill(0, ($rs['nn'] + 1), 0);
 2563. // PHP style macro replacement ;)
 2564. $NN =& $rs['nn'];
 2565. $A0 =& $NN;
 2566. // Generate Galois field lookup tables
 2567. $rs['index_of'][0] = $A0; // log(zero) = -inf
 2568. $rs['alpha_to'][$A0] = 0; // alpha**-inf = 0
 2569. $sr = 1;
 2570. for ($i=0; $i<$rs['nn']; ++$i) {
 2571. $rs['index_of'][$sr] = $i;
 2572. $rs['alpha_to'][$i] = $sr;
 2573. $sr <<= 1;
 2574. if ($sr & (1 << $symsize)) {
 2575. $sr ^= $gfpoly;
 2576. }
 2577. $sr &= $rs['nn'];
 2578. }
 2579. if ($sr != 1) {
 2580. // field generator polynomial is not primitive!
 2581. return NULL;
 2582. }
 2583. // Form RS code generator polynomial from its roots
 2584. $rs['genpoly'] = array_fill(0, ($nroots + 1), 0);
 2585. $rs['fcr'] = $fcr;
 2586. $rs['prim'] = $prim;
 2587. $rs['nroots'] = $nroots;
 2588. $rs['gfpoly'] = $gfpoly;
 2589. // Find prim-th root of 1, used in decoding
 2590. for ($iprim=1; ($iprim % $prim) != 0; $iprim += $rs['nn']) {
 2591. ; // intentional empty-body loop!
 2592. }
 2593. $rs['iprim'] = (int)($iprim / $prim);
 2594. $rs['genpoly'][0] = 1;
 2595. for ($i = 0,$root=$fcr*$prim; $i < $nroots; $i++, $root += $prim) {
 2596. $rs['genpoly'][$i+1] = 1;
 2597. // Multiply rs->genpoly[] by @**(root + x)
 2598. for ($j = $i; $j > 0; --$j) {
 2599. if ($rs['genpoly'][$j] != 0) {
 2600. $rs['genpoly'][$j] = $rs['genpoly'][$j-1] ^ $rs['alpha_to'][$this->modnn($rs, $rs['index_of'][$rs['genpoly'][$j]] + $root)];
 2601. } else {
 2602. $rs['genpoly'][$j] = $rs['genpoly'][$j-1];
 2603. }
 2604. }
 2605. // rs->genpoly[0] can never be zero
 2606. $rs['genpoly'][0] = $rs['alpha_to'][$this->modnn($rs, $rs['index_of'][$rs['genpoly'][0]] + $root)];
 2607. }
 2608. // convert rs->genpoly[] to index form for quicker encoding
 2609. for ($i = 0; $i <= $nroots; ++$i) {
 2610. $rs['genpoly'][$i] = $rs['index_of'][$rs['genpoly'][$i]];
 2611. }
 2612. return $rs;
 2613. }
 2614. /**
 2615. * Encode a Reed-Solomon codec and returns the parity array
 2616. * @param $rs (array) RS values
 2617. * @param $data (array) data
 2618. * @param $parity (array) parity
 2619. * @return parity array
 2620. */
 2621. protected function encode_rs_char($rs, $data, $parity) {
 2622. $MM =& $rs['mm']; // bits per symbol
 2623. $NN =& $rs['nn']; // the total number of symbols in a RS block
 2624. $ALPHA_TO =& $rs['alpha_to']; // the address of an array of NN elements to convert Galois field elements in index (log) form to polynomial form
 2625. $INDEX_OF =& $rs['index_of']; // the address of an array of NN elements to convert Galois field elements in polynomial form to index (log) form
 2626. $GENPOLY =& $rs['genpoly']; // an array of NROOTS+1 elements containing the generator polynomial in index form
 2627. $NROOTS =& $rs['nroots']; // the number of roots in the RS code generator polynomial, which is the same as the number of parity symbols in a block
 2628. $FCR =& $rs['fcr']; // first consecutive root, index form
 2629. $PRIM =& $rs['prim']; // primitive element, index form
 2630. $IPRIM =& $rs['iprim']; // prim-th root of 1, index form
 2631. $PAD =& $rs['pad']; // the number of pad symbols in a block
 2632. $A0 =& $NN;
 2633. $parity = array_fill(0, $NROOTS, 0);
 2634. for ($i=0; $i < ($NN - $NROOTS - $PAD); $i++) {
 2635. $feedback = $INDEX_OF[$data[$i] ^ $parity[0]];
 2636. if ($feedback != $A0) {
 2637. // feedback term is non-zero
 2638. // This line is unnecessary when GENPOLY[NROOTS] is unity, as it must
 2639. // always be for the polynomials constructed by init_rs()
 2640. $feedback = $this->modnn($rs, $NN - $GENPOLY[$NROOTS] + $feedback);
 2641. for ($j=1; $j < $NROOTS; ++$j) {
 2642. $parity[$j] ^= $ALPHA_TO[$this->modnn($rs, $feedback + $GENPOLY[($NROOTS - $j)])];
 2643. }
 2644. }
 2645. // Shift
 2646. array_shift($parity);
 2647. if ($feedback != $A0) {
 2648. array_push($parity, $ALPHA_TO[$this->modnn($rs, $feedback + $GENPOLY[0])]);
 2649. } else {
 2650. array_push($parity, 0);
 2651. }
 2652. }
 2653. return $parity;
 2654. }
 2655. } // end QRcode class
 2656. //============================================================+
 2657. // END OF FILE
 2658. //============================================================+