242 Ревизии (b84cbcc174fd0699887ea04b2355feba69a99468)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode b84cbcc174 Fixed getting select value преди 6 години
  Teknikode 75d205fbf9 Added add user role преди 6 години
  Teknikode 597591678f Remove fix преди 6 години
  Teknikode 1198b4a203 Fix dev server url generation преди 6 години
  Teknikode c31238ddb5 Fixed db issue преди 6 години
  Teknikode f499a1a0e5 Trying new location преди 6 години
  Teknikode b1f932db4a Trying new location преди 6 години
  Teknikode 86c88f37f3 Trying new location преди 6 години
  Teknikode 1f6b790372 Modified layout преди 6 години
  Teknikode be3baaba86 Added admin.js to header преди 6 години
  Teknikode cb682fcf91 Added role modification for user management преди 6 години
  Teknikode 3e9136f6dc Adding more administrative stuff преди 6 години
  Teknikode 6c484615b2 Updated Role преди 6 години
  Teknikode d44a6f3b6e Moved permission asking to User class преди 6 години
  Teknikode 24bf5d5f2b Fixed bad call in get() преди 6 години
  Teknikode f7d4b0f83b Fixed _construct преди 6 години
  Teknikode 7c75c5b221 Fixed missed call in process_registration преди 6 години
  Teknikode a2b010a848 Fixed $db calls преди 6 години
  Teknikode 77d787188c Added Roles and Permissions to user class преди 6 години
  Teknikode 7863fc0307 Fixed editing podcasts makes long list of files преди 6 години
  Teknikode a6e207d7ca Fixed editing podcasts makes long list of files преди 6 години
  Teknikode c509f19983 Fixed privacy tab being set active as well преди 6 години
  Teknikode d7f07a4f57 Fixed privacy tab being set active as well преди 6 години
  Teknikode a9d458bd1f Added correct url преди 6 години
  Teknikode 021823d5a7 Modified download tracking преди 6 години
  Teknikode 6c3fa50c75 Added stats to repo, and adding tracking to downloads преди 6 години
  Teknikode 54633dfc7d Fixed deletion URL rewrite преди 6 години
  Teknikode 34639679e7 Re-fixed deletion generator. преди 6 години
  Teknikode d10ec24baf Updated URL matching преди 6 години
  Teknikode f3882c92c5 Fixed upload delete generation location issue. преди 6 години
  Teknikode 7c7e0be9dd Modified calls преди 6 години
  Teknikode 5897c3f279 Modified calls преди 6 години
  Teknikode 65fe62a996 Made string преди 6 години
  Teknikode 371299b25d Changed link id to hash преди 6 години
  Teknikode 7b20584145 Fixed generate delete for names with spaces преди 6 години
  Teknikode 886325546d Fixed generate delete link and fixed web.config преди 6 години
  Teknikode e49329033e Fixed web.config преди 6 години
  Teknikode d9eb956cbd Updated API to match new upload naming преди 6 години
  Teknikode 5717b6ab5c Merge branch 'development' преди 6 години
  Teknikode d3dc60ea04 Made upload URL different than filename преди 6 години
  Teknikode 8af5cd4ee1 Modified tracking code преди 6 години
  Teknikode 32173dfa31 Merge branch 'master' into development преди 6 години
  Teknikode 4e1fdf766c Fixed server dependencies преди 6 години
  Teknikode a234a4eb4d Made privacy tab преди 6 години
  Teknikode 87e296a3d0 Made privacy tab преди 6 години
  Teknikode a85a7fa065 Add do not track option to settings преди 6 години
  Teknikode e059cacbf2 Space преди 6 години
  Teknikode 75b781163b Enabling internal view count преди 6 години
  Teknikode 4a07a732c5 Removed stats преди 6 години
  Teknikode d8c3be101d Adding piwik stats преди 6 години