16 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 47f2fd0faf Lined up role edit преди 6 години
  Teknikode 21fab02e60 Add more info преди 6 години
  Teknikode e12abbaea4 Add more user info преди 6 години
  Teknikode 720874d32a Fixed calling role name instead of id преди 6 години
  Teknikode 3131f1fb73 Added 'Remove User Role' преди 6 години
  Teknikode ff3b6ea760 Fixed showing of roles преди 6 години
  Teknikode b84cbcc174 Fixed getting select value преди 6 години
  Teknikode 75d205fbf9 Added add user role преди 6 години
  Teknikode 1198b4a203 Fix dev server url generation преди 6 години
  Teknikode c31238ddb5 Fixed db issue преди 6 години
  Teknikode 86c88f37f3 Trying new location преди 6 години
  Teknikode 1f6b790372 Modified layout преди 6 години
  Teknikode cb682fcf91 Added role modification for user management преди 6 години
  Teknikode 3e9136f6dc Adding more administrative stuff преди 6 години
  Teknikode 1d9bc1ad22 Replaced all subdirectory specific url generation with page specific преди 6 години
  Teknikode dbd8c07348 Initial Commit of Teknik Source преди 6 години