Преглед на файлове

Fix for replies. A element, not div.

pull/24/head
Brett Bohnenkamper преди 7 години
родител
ревизия
fb1cbf03dc
променени са 2 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 4 реда
  1. 3
    2
      blog/view_post.php
  2. 3
    2
      podcast/view_post.php

+ 3
- 2
blog/view_post.php Целия файл

@@ -160,8 +160,9 @@ if (isset($_GET['post']))
</div>
<?php
}
?>
<div class="post-comments" id="<?php echo $post_id; ?>" name="replies"></div>
?>
<a name="replies">
<div class="post-comments" id="<?php echo $post_id; ?>"></div>
<script>
var converter = new Markdown.getSanitizingConverter();
// Title Conversion

+ 3
- 2
podcast/view_post.php Целия файл

@@ -199,8 +199,9 @@ if (isset($_GET['post']))
</div>
<?php
}
?>
<div class="post-comments" id="<?php echo $post_id; ?>" name="replies"></div>
?>
<a name="replies"></a>
<div class="post-comments" id="<?php echo $post_id; ?>"></div>
<script>
$( function()
{

Loading…
Отказ
Запис