Преглед на файлове

Removed unused function call for key deletion.

development
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
ee8b4f0e64
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 4 реда
  1. 1
    4
      templates/default/js/profile.js

+ 1
- 4
templates/default/js/profile.js Целия файл

@@ -1,7 +1,4 @@
$(document).ready(function() {
linkKeyDelete('.public_key_delete');
$(document).ready(function() {
$('#delete_account').click(function() {
bootbox.confirm("Are you sure you want to delete your account?", function(result)
{

Loading…
Отказ
Запис