Преглед на файлове

Fixed wrong column name.

pull/24/head
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
e8d221ba40
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      transparency/main.php

+ 1
- 1
transparency/main.php Целия файл

@@ -110,7 +110,7 @@
array_push($upload_list, $upload);
}
$pastes = $db->select('paste', "1=? ORDER BY id DESC LIMIT 1", array("1"));
$pastes = $db->select('paste', "1=? ORDER BY pid DESC LIMIT 1", array("1"));
$paste_list = array();
foreach ($pastes as $paste)

Loading…
Отказ
Запис