Преглед на файлове

Updated API to match new upload naming

tags/v1.3
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
d9eb956cbd
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 3
    3
      api/api.php

+ 3
- 3
api/api.php Целия файл

@@ -23,13 +23,13 @@ if (isset($_GET['component']))
{
if (isset($_POST['get_delete_key']))
{
$filename = $results['results']['file']['name'];
$delete_key = generate_code($filename, $CONF);
$name = $results['results']['file']['name'];
$delete_key = generate_code($name, $CONF);
$data = array(
"delete_key" => $delete_key
);
$post_id = $db->update($data, 'uploads', 'filename=?', array($filename));
$post_id = $db->update($data, 'uploads', 'url=?', array($name));
$results['results']['file'] = $results['results']['file'] + $data;
}
array_push($jsonArray, $results);

Loading…
Отказ
Запис