Преглед на файлове

Modified web.config to allow larger file uploads

pull/24/head
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
d1d14478a6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      upload/web.config

+ 1
- 1
upload/web.config Целия файл

@@ -25,7 +25,7 @@
</staticContent>
<security>
<requestFiltering>
<requestLimits maxAllowedContentLength="100000000" />
<requestLimits maxAllowedContentLength="10000000000" />
</requestFiltering>
</security>
<httpErrors>

Loading…
Отказ
Запис