Преглед на файлове

Fixed privacy tab being set active as well

tags/v1.3
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
c509f19983
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      home/profile.php

+ 1
- 1
home/profile.php Целия файл

@@ -57,7 +57,7 @@ if (isset($_GET['id']))
<?php } ?>
<?php if($own_profile) { ?>
<li class="active"><a href="#settings" data-toggle="tab">Settings</a></li>
<li class="active"><a href="#privacy" data-toggle="tab">Privacy</a></li>
<li><a href="#privacy" data-toggle="tab">Privacy</a></li>
<?php } ?>
</ul>
<?php } ?>

Loading…
Отказ
Запис