Преглед на файлове

Added admin.js to header

tags/v1.3^2
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
be3baaba86
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      templates/default/header.php

+ 3
- 0
templates/default/header.php Целия файл

@@ -32,6 +32,9 @@
'jquery/jquery.blockUI.js',
'profile.js');
break;
case "admin":
array_push($jsFiles, 'admin.js');
break;
case "about":
array_push($cssFiles, 'coin.css');
array_push($jsFiles, 'coin/coin.js');

Loading…
Отказ
Запис