Преглед на файлове

Added ricehalla to main service links

pull/24/head
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
bcb7446fb3
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. 0
    2
      templates/default/header.php

+ 0
- 2
templates/default/header.php Целия файл

@@ -341,12 +341,10 @@
<li class="<?php echo get_active("mumble", $CONF); ?>">
<a href="mumble://mumble.<?php echo $CONF['host']; ?>:64738/?version=1.2.5" target="_blank">Mumble</a>
</li>
<!--
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="<?php echo get_page_url("ricehalla", $CONF); ?>">Ricehalla</a>
</li>
-->
</ul>
</li>
<li class="<?php echo get_active("contact", $CONF); ?>">

Loading…
Отказ
Запис