Преглед на файлове

Fixed editing podcasts makes long list of files

pull/24/head
Teknikode преди 8 години
родител
ревизия
a6e207d7ca
  1. 1
      templates/default/js/podcast.js

1
templates/default/js/podcast.js

@ -48,6 +48,7 @@ $(document).ready(function() { @@ -48,6 +48,7 @@ $(document).ready(function() {
$("#edit_podcast_post").val("");
$("#edit_podcast_title").val("");
$("#edit_podcast_file").val("");
$("#edit_uploadedPodcasts").val("");
userID=encodeURIComponent($(e.relatedTarget).attr("id"));
$("#edit_podcast_postid").val(userID);
$.ajax({

Зареждане…
Отказ
Запис