Преглед на файлове

Added URL Decode to RSS feed titles

pull/24/head
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
a2a8626f17
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 4
    4
      rss/index.php

+ 4
- 4
rss/index.php Целия файл

@@ -21,8 +21,8 @@ if ($_GET['content'])
$rss_user = $userTools->getUser($_GET['author']);
$rss_id = $rss_user->id;
$rss_author = $rss_user->username;
$rss_title = $rss_user->blog_title;
$rss_desc = $rss_user->blog_desc;
$rss_title = rawurldecode($rss_user->blog_title);
$rss_desc = rawurldecode($rss_user->blog_desc);
}
}
break;
@@ -75,7 +75,7 @@ if ($_GET['content'])
$author_id = $post['author_id'];
$author = $userTools->get($author_id);
$date = $post['date_posted'];
$title = $post['title'];
$title = rawurldecode($post['title']);
$tags = $post['tags'];
$Parsedown = new Parsedown();
@@ -112,7 +112,7 @@ if ($_GET['content'])
$post_id = $pod['id'];
$user_id = $pod['user_id'];
$date = $pod['date_posted'];
$title = $pod['title'];
$title = rawurldecode($pod['title']);
$tags = $pod['tags'];
$file = $pod['file_name'];
$files = explode(',', $file);

Loading…
Отказ
Запис