Преглед на файлове

Modified blockchain address.

pull/24/head
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
9e58eff225
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      includes/lookup.php

+ 1
- 1
includes/lookup.php Целия файл

@@ -62,7 +62,7 @@ THE SOFTWARE.

function get_bitcoin($address) {
$return = array();
$data = get_request('http://blockchain.info/address/'.$address.'?format=json&limit=0');
$data = get_request('https://blockchain.info/address/'.$address.'?format=json');
if (!empty($data)) {
$data = json_decode($data);
$return += array(

Loading…
Отказ
Запис