Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
7353353301
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      podcast/publish_podcast.php

+ 1
- 0
podcast/publish_podcast.php Целия файл

@@ -56,6 +56,7 @@ if(isset($_POST))
if($success)
{
mkdir($_CONF['podcast_dir'].$title, 0777, true);
echo $_CONF['podcast_dir'].$title;
$files = explode(',', $file);
foreach ($files as $single)
{

Loading…
Отказ
Запис