Bladeren bron

Reverted back to old method of extension grabbing.

pull/24/head
Teknikode 6 jaren geleden
bovenliggende
commit
6f162357da
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 2 verwijderingen
  1. 1
    2
      includes/common.php

+ 1
- 2
includes/common.php Bestand weergeven

@@ -174,8 +174,7 @@ function upload($files, $CONF, $db)
if (!empty($files)) {
$filesize = filesize($files['file']['tmp_name']);
$file_type = mime_content_type($files['file']['tmp_name']);
//$ext = pathinfo($files['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
$ext = substr($files['file']['name'], strrpos($files['file']['name'], '.')+1);
$ext = pathinfo($files['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
if ($logged_in == 1)
{
$user_id = $user->id;

Laden…
Annuleren
Opslaan