Преглед на файлове

Removed webm support as thumbnail generator doesn't support them

pull/24/head
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
65e36e828e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      ricehalla/add_image.php

+ 1
- 1
ricehalla/add_image.php Целия файл

@@ -23,7 +23,7 @@ if(isset($_POST) && $logged_in)
$file_path = $temp_path;
}
$file_type = $file_db['type'];
$pattern = "/^(((image)\/(.*))|((video)\/(webm)))$/";
$pattern = "/^(image)\/(.*)$/";
if(preg_match($pattern, $file_type))
{
$resizeObj = new resize($file_path);

Loading…
Отказ
Запис