Преглед на файлове

modified initialization of $current_month

pull/24/head
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
5f9fa5f77b
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 3
    3
      transparency/main.php

+ 3
- 3
transparency/main.php Целия файл

@@ -222,7 +222,7 @@
?>
<h3>Bills</h3>
<?php
$current_month = date("F",time())+1;
$current_month = null;
$first_event = true;
foreach ($transaction_bill_list as $transaction)
{
@@ -287,7 +287,7 @@
?>
<h3>One-Time Payments</h3>
<?php
$current_month = date("F",time())+1;
$current_month = null;
$first_event = true;
foreach ($transaction_one_time_list as $transaction)
{
@@ -352,7 +352,7 @@
?>
<h3>Donations</h3>
<?php
$current_month = date("F",time())+1;
$current_month = null;
$first_event = true;
foreach ($transaction_donation_list as $transaction)
{

Loading…
Отказ
Запис