Преглед на файлове

Removed quotes

tags/v1.3
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
5be6deeb4f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      podcast/publish_podcast.php

+ 1
- 1
podcast/publish_podcast.php Целия файл

@@ -55,7 +55,7 @@ if(isset($_POST))
if($success)
{
mkdir('"'.$_CONF['podcast_dir'].$title.'"', 0777, true);
mkdir($_CONF['podcast_dir'].$title, 0777, true);
$files = explode(',', $file);
foreach ($files as $single)
{

Loading…
Отказ
Запис