Przeglądaj źródła

Added recent blog posts to main page.

pull/24/head
Teknikode 6 lat temu
rodzic
commit
58a1d3190f
1 zmienionych plików z 64 dodań i 6 usunięć
  1. 64
    6
      home/main.php

+ 64
- 6
home/main.php Wyświetl plik

@@ -1,9 +1,3 @@
<?php
$irc_info = $db->select('irc', "1=? ORDER BY id DESC LIMIT 1", array("1"));
$max_count = $irc_info['max_nicks'];
$count = $irc_info['cur_nicks'];
$topic = $irc_info['topic'];
?>
<div class="container">
<div class="row">
<center>
@@ -19,6 +13,70 @@ $topic = $irc_info['topic'];
</div>
<br />
<div class="container">
<div class="col-sm-8">
</div>
<div class="col-sm-4">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Recent Blog Posts</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<?php
$new_posts = $db->select('blog', "1=? ORDER BY date_posted DESC LIMIT 10", array(1));
$posts = array();
foreach ($new_posts as $post)
{
if (!is_array($post))
{
$posts = array($new_posts);
break;
}
array_push($posts, $post);
}
foreach ($posts as $post)
{
$post_id = $post['id'];
$author_id = $post['author_id'];
$author = $userTools->get($author_id);
$date = $post['date_posted'];
$title = $post['title'];
$tags = $post['tags'];
$post = $post['post'];
$reply_msg = "";

$replies = $db->select('comments', "reply_id=? AND service=?", array($post_id, 'blog'), 'count(*) cnt');
$reply_count = $replies['cnt'];
if ($reply_count > 0)
{
$reply_msg = " | <a href='".get_page_url("blog", $CONF)."/".$author->username."/".$post_id."#replies'>Replies:".$reply_count."</a>";
}
?>
<script>
var converter = new Markdown.getSanitizingConverter();
// Title Conversion
var old_post = $("#title_<?php echo $post_id; ?>").text();
var new_post = converter.makeHtml(old_post);
$("#title_<?php echo $post_id; ?>").html(new_post);
</script>
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="blog-post">
<h2 class="blog-post-title text-left"><a href="<?php echo get_page_url("blog", $CONF); ?>/<?php echo $author->username; ?>/<?php echo $post_id; ?>" id="title_<?php echo $post_id; ?>"><?php echo $title; ?></a></h2>
<p class="blog-post-meta text-center text-muted">
Posted on <?php echo date("F d, Y",strtotime($date)); ?> by <a href="<?php echo get_page_url("home", $CONF); ?>/<?php echo $author->username; ?>"><?php echo $author->username; ?></a><?php echo $reply_msg; ?>
</p>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="container">
<div class="row">
<a href="<?php echo get_page_url("help", $CONF); ?>/#Mail">
<div class="col-md-3 text-center">

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz