Преглед на файлове

Lined up role edit

tags/v1.3^2
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
47f2fd0faf
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      admin/get_user.php

+ 2
- 2
admin/get_user.php Целия файл

@@ -64,7 +64,7 @@ if(isset($_POST))
</div>
<br />
<div class="row">
<div class="col-sm-10">
<div class="col-sm-8">
<select class="selectpicker" name="role_select_<?php echo $item->id; ?>" id="role_select_<?php echo $item->id; ?>">
<?php
$roles = Role::getRoles($db);
@@ -75,7 +75,7 @@ if(isset($_POST))
?>
</select>
</div>
<div class="col-sm-2">
<div class="col-sm-4">
<button type="button" class="btn btn-default add_user_role" id="<?php echo $item->id; ?>">Add Role</button>
</div>
</div>

Loading…
Отказ
Запис