Преглед на файлове

removed responsiveness

pull/24/head
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
408d13e782
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      templates/default/header.php

+ 1
- 1
templates/default/header.php Целия файл

@@ -308,7 +308,7 @@
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="<?php echo get_page_url("home", $CONF); ?>"><img src="<?php echo get_page_url("cdn", $CONF); ?>/<?php echo $CONF['template']; ?>/img/logo-black.svg" height="50px" class="img-responsive" alt="Teknik"></a>
<a class="navbar-brand" href="<?php echo get_page_url("home", $CONF); ?>"><img src="<?php echo get_page_url("cdn", $CONF); ?>/<?php echo $CONF['template']; ?>/img/logo-black.svg" height="50px" alt="Teknik"></a>
</div>
<div class="navbar-collapse collapse">
<ul class="nav navbar-nav">

Loading…
Отказ
Запис