Преглед на файлове

Fixed publish button linking.

pull/24/head
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
40265f783c
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      templates/default/js/blog.js

+ 2
- 2
templates/default/js/blog.js Целия файл

@@ -182,8 +182,8 @@ function loadMorePosts(start, count)
{
$(".blog-main").append(html);
linkPostDelete('.delete_post');
linkPostPublish('.post_publish');
linkPostUnpublish('.post_unpublish');
linkPostPublish('.publish_post');
linkPostUnpublish('.unpublish_post');
$(window).bind('scroll', bindScrollPosts);
}
}

Loading…
Отказ
Запис