Bläddra i källkod

Fixed wrong file name

pull/24/head
Teknikode 8 år sedan
förälder
incheckning
347f978fc0
  1. 2
      includes/common.php

2
includes/common.php

@ -174,7 +174,7 @@ function upload($files, $CONF, $db) @@ -174,7 +174,7 @@ function upload($files, $CONF, $db)
if (!empty($files)) {
$filesize = filesize($files['file']['tmp_name']);
$file_type = mime_content_type($files['file']['tmp_name']);
$ext = pathinfo($files['file']['tmp_name'], PATHINFO_EXTENSION);
$ext = pathinfo($files['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
if ($logged_in == 1)
{
$user_id = $user->id;

Laddar…
Avbryt
Spara