Преглед на файлове

Fixed wrong file name

pull/24/head
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
347f978fc0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      includes/common.php

+ 1
- 1
includes/common.php Целия файл

@@ -174,7 +174,7 @@ function upload($files, $CONF, $db)
if (!empty($files)) {
$filesize = filesize($files['file']['tmp_name']);
$file_type = mime_content_type($files['file']['tmp_name']);
$ext = pathinfo($files['file']['tmp_name'], PATHINFO_EXTENSION);
$ext = pathinfo($files['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
if ($logged_in == 1)
{
$user_id = $user->id;

Loading…
Отказ
Запис