Преглед на файлове

Modified layout

tags/v1.3^2
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
1f6b790372
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      admin/main.php

+ 2
- 1
admin/main.php Целия файл

@@ -64,8 +64,9 @@
?>
</div>
<div class="tab-pane" id="management">
<h2 class="text-center"><strong>User Management</strong></h2>
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="userSearch" class="col-sm-2 control-label">Username</label>
<div class="col-sm-10">

Loading…
Отказ
Запис