Преглед на файлове

Fixed max file size

pull/24/head
Teknikode преди 8 години
родител
ревизия
1cb64eb1f0
  1. 2
      upload/web.config

2
upload/web.config

@ -25,7 +25,7 @@ @@ -25,7 +25,7 @@
</staticContent>
<security>
<requestFiltering>
<requestLimits maxAllowedContentLength="1000000000" />
<requestLimits maxAllowedContentLength="4000000000" />
</requestFiltering>
</security>
<httpErrors>

Зареждане…
Отказ
Запис