Przeglądaj źródła

added debug message

tags/v1.1
Teknikode 5 lat temu
rodzic
commit
006b45b986
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      includes/update_profile.php

+ 1
- 1
includes/update_profile.php Wyświetl plik

@@ -134,7 +134,7 @@ if(isset($_POST))
$Git = new Git();
$Git->windows_mode();
$repo = $Git->open($CONF['git_repo_path'][0]."gitolite-admin\\");
$repo->setenv("HOME", "git");
$repo->setenv("HOME", "/home/git");
$repo->pull('origin', 'master');
if (is_dir($CONF['git_repo_path'][0]."gitolite-admin\\keydir\\u\\".$user->username))

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz