Преглед на файлове

added debug message

tags/v1.1
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
006b45b986
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      includes/update_profile.php

+ 1
- 1
includes/update_profile.php Целия файл

@@ -134,7 +134,7 @@ if(isset($_POST))
$Git = new Git();
$Git->windows_mode();
$repo = $Git->open($CONF['git_repo_path'][0]."gitolite-admin\\");
$repo->setenv("HOME", "git");
$repo->setenv("HOME", "/home/git");
$repo->pull('origin', 'master');
if (is_dir($CONF['git_repo_path'][0]."gitolite-admin\\keydir\\u\\".$user->username))

Loading…
Отказ
Запис