The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Config.cs 10KB


 1. using Newtonsoft.Json;
 2. using System;
 3. using System.Collections.Generic;
 4. using System.IO;
 5. using System.Threading;
 6. using Teknik.Utilities.Cryptography;
 7. namespace Teknik.Configuration
 8. {
 9. public class Config
 10. {
 11. private const string _ConfigCacheKey = "ConfigCache";
 12. private const string _ConfigFileName = "Config.json";
 13. private static Config _Config { get; set; }
 14. private static string _FileHash { get; set; }
 15. private ReaderWriterLockSlim _ConfigRWLock;
 16. private ReaderWriterLockSlim _ConfigFileRWLock;
 17. private JsonSerializerSettings _JsonSettings;
 18. private bool _DevEnvironment;
 19. private bool _Migrate;
 20. private bool _UseCdn;
 21. private string _DbConnection;
 22. private string _Title;
 23. private string _Description;
 24. private string _Author;
 25. private string _Host;
 26. private string _SupportEmail;
 27. private string _NoReplyEmail;
 28. private string _BitcoinAddress;
 29. private string _Salt1;
 30. private string _Salt2;
 31. private string _CdnHost;
 32. private string _IPBlacklistFile;
 33. private string _ReferrerBlacklistFile;
 34. private List<string> _PublicKeys;
 35. private UserConfig _UserConfig;
 36. private ContactConfig _ContactConfig;
 37. private EmailConfig _EmailConfig;
 38. private GitConfig _GitConfig;
 39. private UploadConfig _UploadConfig;
 40. private PasteConfig _PasteConfig;
 41. private BlogConfig _BlogConfig;
 42. private ApiConfig _ApiConfig;
 43. private PodcastConfig _PodcastConfig;
 44. private StreamConfig _StreamConfig;
 45. private ShortenerConfig _ShortenerConfig;
 46. private VaultConfig _VaultConfig;
 47. private StatsConfig _StatsConfig;
 48. private LoggingConfig _LoggingConfig;
 49. private PiwikConfig _PiwikConfig;
 50. private IRCConfig _IRCConfig;
 51. public bool DevEnvironment { get { return _DevEnvironment; } set { _DevEnvironment = value; } }
 52. public bool Migrate { get { return _Migrate; } set { _Migrate = value; } }
 53. public bool UseCdn { get { return _UseCdn; } set { _UseCdn = value; } }
 54. public string DbConnection { get { return _DbConnection; } set { _DbConnection = value; } }
 55. // Site Information
 56. public string Title { get { return _Title; } set { _Title = value; } }
 57. public string Description { get { return _Description; } set { _Description = value; } }
 58. public string Author { get { return _Author; } set { _Author = value; } }
 59. public string Host { get { return _Host; } set { _Host = value; } }
 60. public string SupportEmail { get { return _SupportEmail; } set { _SupportEmail = value; } }
 61. public string NoReplyEmail { get { return _NoReplyEmail; } set { _NoReplyEmail = value; } }
 62. public string BitcoinAddress { get { return _BitcoinAddress; } set { _BitcoinAddress = value; } }
 63. public string Salt1 { get { return _Salt1; } set { _Salt1 = value; } }
 64. public string Salt2 { get { return _Salt2; } set { _Salt2 = value; } }
 65. public string CdnHost { get { return _CdnHost; } set { _CdnHost = value; } }
 66. public string IPBlacklistFile { get { return _IPBlacklistFile;} set { _IPBlacklistFile = value; }}
 67. public string ReferrerBlacklistFile { get { return _ReferrerBlacklistFile;} set { _ReferrerBlacklistFile = value; }}
 68. public List<string> PublicKeys { get { return _PublicKeys; } set { _PublicKeys = value; } }
 69. // User Configuration
 70. public UserConfig UserConfig { get { return _UserConfig; } set { _UserConfig = value; } }
 71. // Contact Configuration
 72. public ContactConfig ContactConfig { get { return _ContactConfig; } set { _ContactConfig = value; } }
 73. // Mail Server Configuration
 74. public EmailConfig EmailConfig { get { return _EmailConfig; } set { _EmailConfig = value; } }
 75. // Git Service Configuration
 76. public GitConfig GitConfig { get { return _GitConfig; } set { _GitConfig = value; } }
 77. // Blog Configuration
 78. public BlogConfig BlogConfig { get { return _BlogConfig; } set { _BlogConfig = value; } }
 79. // Upload Configuration
 80. public UploadConfig UploadConfig { get { return _UploadConfig; } set { _UploadConfig = value; } }
 81. // Paste Configuration
 82. public PasteConfig PasteConfig { get { return _PasteConfig; } set { _PasteConfig = value; } }
 83. // API Configuration
 84. public ApiConfig ApiConfig { get { return _ApiConfig; } set { _ApiConfig = value; } }
 85. // Podcast Configuration
 86. public PodcastConfig PodcastConfig { get { return _PodcastConfig; } set { _PodcastConfig = value; } }
 87. // Stream Configuration
 88. public StreamConfig StreamConfig { get { return _StreamConfig; } set { _StreamConfig = value; } }
 89. // Shortener Configuration
 90. public ShortenerConfig ShortenerConfig { get { return _ShortenerConfig; } set { _ShortenerConfig = value; } }
 91. // Vault Configuration
 92. public VaultConfig VaultConfig { get { return _VaultConfig; } set { _VaultConfig = value; } }
 93. // Status Configuration
 94. public StatsConfig StatsConfig { get { return _StatsConfig; } set { _StatsConfig = value; } }
 95. // Logging Configuration
 96. public LoggingConfig LoggingConfig { get { return _LoggingConfig; } set { _LoggingConfig = value; } }
 97. // Piwik Configuration
 98. public PiwikConfig PiwikConfig { get { return _PiwikConfig; } set { _PiwikConfig = value; } }
 99. // Piwik Configuration
 100. public IRCConfig IRCConfig { get { return _IRCConfig; } set { _IRCConfig = value; } }
 101. public Config()
 102. {
 103. _ConfigRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
 104. _ConfigFileRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
 105. _JsonSettings = new JsonSerializerSettings();
 106. _JsonSettings.Formatting = Formatting.Indented;
 107. SetDefaults();
 108. }
 109. public void SetDefaults()
 110. {
 111. DevEnvironment = false;
 112. Migrate = false;
 113. UseCdn = false;
 114. Title = string.Empty;
 115. Description = string.Empty;
 116. Author = string.Empty;
 117. Host = string.Empty;
 118. SupportEmail = string.Empty;
 119. NoReplyEmail = string.Empty;
 120. BitcoinAddress = string.Empty;
 121. Salt1 = string.Empty;
 122. Salt2 = string.Empty;
 123. CdnHost = string.Empty;
 124. IPBlacklistFile = string.Empty;
 125. ReferrerBlacklistFile = string.Empty;
 126. PublicKeys = new List<string>();
 127. UserConfig = new UserConfig();
 128. EmailConfig = new EmailConfig();
 129. ContactConfig = new ContactConfig();
 130. GitConfig = new GitConfig();
 131. BlogConfig = new BlogConfig();
 132. UploadConfig = new UploadConfig();
 133. PasteConfig = new PasteConfig();
 134. ApiConfig = new ApiConfig();
 135. PodcastConfig = new PodcastConfig();
 136. StreamConfig = new StreamConfig();
 137. ShortenerConfig = new ShortenerConfig();
 138. VaultConfig = new VaultConfig();
 139. StatsConfig = new StatsConfig();
 140. LoggingConfig = new LoggingConfig();
 141. PiwikConfig = new PiwikConfig();
 142. IRCConfig = new IRCConfig();
 143. }
 144. public static Config Deserialize(string text)
 145. {
 146. return JsonConvert.DeserializeObject<Config>(text);
 147. }
 148. public static string Serialize(Config config)
 149. {
 150. return JsonConvert.SerializeObject(config, Formatting.Indented);
 151. }
 152. public static Config Load(string path)
 153. {
 154. string newHash = string.Empty;
 155. string fullPath = Path.Combine(path, _ConfigFileName);
 156. if (!File.Exists(fullPath))
 157. {
 158. Config config = new Config();
 159. Save(fullPath, config);
 160. }
 161. newHash = MD5.FileHash(fullPath);
 162. if (_Config == null || _FileHash == null || newHash != _FileHash)
 163. {
 164. string configContents = File.ReadAllText(fullPath);
 165. _Config = Deserialize(configContents);
 166. _FileHash = newHash;
 167. }
 168. return _Config;
 169. }
 170. public static void Save(string path, Config config)
 171. {
 172. if (!Directory.Exists(Path.GetDirectoryName(path)))
 173. {
 174. Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(path));
 175. }
 176. string configContents = Config.Serialize(config);
 177. File.WriteAllText(path, configContents);
 178. }
 179. }
 180. }