The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

35 wiersze
1019 B

@model Teknik.Areas.IRC.ViewModels.ClientViewModel
@using Teknik.Utilities
@Scripts.Render("~/bundles/signalr")
@Scripts.Render("~/signalr/hubs")
@Scripts.Render("~/bundles/irc")
<div class="container">
@if (User.Identity.IsAuthenticated)
{
<div class="row">
<div class="col-sm-10">
<textarea class="form-control" name="clientOutput" id="clientOutput" rows="20"></textarea>
</div>
</div>
<br />
<div class="row">
<div class="col-sm-10">
<input type="text" class="form-control" name="message" id="message">
</div>
<div class="col-sm-2">
<button type="button" class="btn btn-primary" id="sendMessage">Submit</button>
</div>
</div>
}
else
{
<div class="row">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
<p>You need to be authenticated to view this page.</p>
</div>
</div>
}
</div>