The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

40 wiersze
1.2 KiB

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Teknik.Configuration;
using Teknik.Utilities;
namespace Teknik.IdentityServer.Middleware
{
public class SetupHttpContextMiddleware
{
private readonly RequestDelegate _next;
public SetupHttpContextMiddleware(RequestDelegate next)
{
_next = next;
}
public async Task Invoke(HttpContext httpContext)
{
// Generate the NONCE used for this request
string nonce = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(StringHelper.RandomString(24)));
httpContext.Items[Constants.NONCE_KEY] = nonce;
await _next(httpContext);
}
}
// Extension method used to add the middleware to the HTTP request pipeline.
public static class SetupHttpContextMiddlewareExtensions
{
public static IApplicationBuilder UseHttpContextSetup(this IApplicationBuilder builder)
{
return builder.UseMiddleware<SetupHttpContextMiddleware>();
}
}
}