The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

72 lines
2.2 KiB

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
namespace Teknik.IdentityServer.Data.Migrations.IdentityServer.ConfigurationDb
{
public partial class _2_5_1_ConfigDBUpdateMigration : Migration
{
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
migrationBuilder.AddColumn<bool>(
name: "NonEditable",
table: "IdentityResources",
nullable: false,
defaultValue: false);
migrationBuilder.AddColumn<int>(
name: "DeviceCodeLifetime",
table: "Clients",
nullable: false,
defaultValue: 0);
migrationBuilder.AddColumn<bool>(
name: "NonEditable",
table: "Clients",
nullable: false,
defaultValue: false);
migrationBuilder.AddColumn<string>(
name: "UserCodeType",
table: "Clients",
maxLength: 100,
nullable: true);
migrationBuilder.AddColumn<int>(
name: "UserSsoLifetime",
table: "Clients",
nullable: true);
migrationBuilder.AddColumn<bool>(
name: "NonEditable",
table: "ApiResources",
nullable: false,
defaultValue: false);
}
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
migrationBuilder.DropColumn(
name: "NonEditable",
table: "IdentityResources");
migrationBuilder.DropColumn(
name: "DeviceCodeLifetime",
table: "Clients");
migrationBuilder.DropColumn(
name: "NonEditable",
table: "Clients");
migrationBuilder.DropColumn(
name: "UserCodeType",
table: "Clients");
migrationBuilder.DropColumn(
name: "UserSsoLifetime",
table: "Clients");
migrationBuilder.DropColumn(
name: "NonEditable",
table: "ApiResources");
}
}
}