The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

29 regels
1.0 KiB

using CommandLine;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Teknik.ServiceWorker
{
public class ArgumentOptions
{
[Option('a', "all", Default = false, Required = false, HelpText = "Run All Processes")]
public bool RunAll { get; set; }
[Option('c', "config", Required = false, HelpText = "The path to the teknik config file")]
public string Config { get; set; }
[Option('s', "scan", Default = false, Required = false, HelpText = "Scan all uploads for viruses")]
public bool ScanUploads { get; set; }
[Option('m', "migrate", Default = false, Required = false, HelpText = "Migrate everything")]
public bool Migrate { get; set; }
[Option('e', "expire", Default = false, Required = false, HelpText = "Process Expirations")]
public bool Expire { get; set; }
// Omitting long name, default --verbose
[Option(HelpText = "Prints all messages to standard output.")]
public bool Verbose { get; set; }
}
}