The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Config.cs 10.0KB


 1. using System;
 2. using System.IO;
 3. using System.Threading;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Caching;
 6. using Newtonsoft.Json;
 7. using Teknik.Utilities;
 8. using Teknik.Utilities.Cryptography;
 9. namespace Teknik.Configuration
 10. {
 11. public class Config
 12. {
 13. private const string _ConfigCacheKey = "ConfigCache";
 14. private static Config _Config { get; set; }
 15. private JsonSerializerSettings _JsonSettings;
 16. private bool _DevEnvironment;
 17. private bool _Migrate;
 18. private bool _UseCdn;
 19. private string _Title;
 20. private string _Description;
 21. private string _Author;
 22. private string _Host;
 23. private string _SupportEmail;
 24. private string _NoReplyEmail;
 25. private string _BitcoinAddress;
 26. private string _Salt1;
 27. private string _Salt2;
 28. private string _CdnHost;
 29. private string _IPBlacklistFile;
 30. private string _ReferrerBlacklistFile;
 31. private UserConfig _UserConfig;
 32. private ContactConfig _ContactConfig;
 33. private EmailConfig _EmailConfig;
 34. private GitConfig _GitConfig;
 35. private UploadConfig _UploadConfig;
 36. private PasteConfig _PasteConfig;
 37. private BlogConfig _BlogConfig;
 38. private ApiConfig _ApiConfig;
 39. private PodcastConfig _PodcastConfig;
 40. private StreamConfig _StreamConfig;
 41. private ShortenerConfig _ShortenerConfig;
 42. private VaultConfig _VaultConfig;
 43. private StatusConfig _StatusConfig;
 44. private LoggingConfig _LoggingConfig;
 45. private PiwikConfig _PiwikConfig;
 46. private IRCConfig _IRCConfig;
 47. public bool DevEnvironment { get { return _DevEnvironment; } set { _DevEnvironment = value; } }
 48. public bool Migrate { get { return _Migrate; } set { _Migrate = value; } }
 49. public bool UseCdn { get { return _UseCdn; } set { _UseCdn = value; } }
 50. // Site Information
 51. public string Title { get { return _Title; } set { _Title = value; } }
 52. public string Description { get { return _Description; } set { _Description = value; } }
 53. public string Author { get { return _Author; } set { _Author = value; } }
 54. public string Host { get { return _Host; } set { _Host = value; } }
 55. public string SupportEmail { get { return _SupportEmail; } set { _SupportEmail = value; } }
 56. public string NoReplyEmail { get { return _NoReplyEmail; } set { _NoReplyEmail = value; } }
 57. public string BitcoinAddress { get { return _BitcoinAddress; } set { _BitcoinAddress = value; } }
 58. public string Salt1 { get { return _Salt1; } set { _Salt1 = value; } }
 59. public string Salt2 { get { return _Salt2; } set { _Salt2 = value; } }
 60. public string CdnHost { get { return _CdnHost; } set { _CdnHost = value; } }
 61. public string IPBlacklistFile { get { return _IPBlacklistFile;} set { _IPBlacklistFile = value; }}
 62. public string ReferrerBlacklistFile { get { return _ReferrerBlacklistFile;} set { _ReferrerBlacklistFile = value; }}
 63. // User Configuration
 64. public UserConfig UserConfig { get { return _UserConfig; } set { _UserConfig = value; } }
 65. // Contact Configuration
 66. public ContactConfig ContactConfig { get { return _ContactConfig; } set { _ContactConfig = value; } }
 67. // Mail Server Configuration
 68. public EmailConfig EmailConfig { get { return _EmailConfig; } set { _EmailConfig = value; } }
 69. // Git Service Configuration
 70. public GitConfig GitConfig { get { return _GitConfig; } set { _GitConfig = value; } }
 71. // Blog Configuration
 72. public BlogConfig BlogConfig { get { return _BlogConfig; } set { _BlogConfig = value; } }
 73. // Upload Configuration
 74. public UploadConfig UploadConfig { get { return _UploadConfig; } set { _UploadConfig = value; } }
 75. // Paste Configuration
 76. public PasteConfig PasteConfig { get { return _PasteConfig; } set { _PasteConfig = value; } }
 77. // API Configuration
 78. public ApiConfig ApiConfig { get { return _ApiConfig; } set { _ApiConfig = value; } }
 79. // Podcast Configuration
 80. public PodcastConfig PodcastConfig { get { return _PodcastConfig; } set { _PodcastConfig = value; } }
 81. // Stream Configuration
 82. public StreamConfig StreamConfig { get { return _StreamConfig; } set { _StreamConfig = value; } }
 83. // Shortener Configuration
 84. public ShortenerConfig ShortenerConfig { get { return _ShortenerConfig; } set { _ShortenerConfig = value; } }
 85. // Vault Configuration
 86. public VaultConfig VaultConfig { get { return _VaultConfig; } set { _VaultConfig = value; } }
 87. // Status Configuration
 88. public StatusConfig StatusConfig { get { return _StatusConfig; } set { _StatusConfig = value; } }
 89. // Logging Configuration
 90. public LoggingConfig LoggingConfig { get { return _LoggingConfig; } set { _LoggingConfig = value; } }
 91. // Piwik Configuration
 92. public PiwikConfig PiwikConfig { get { return _PiwikConfig; } set { _PiwikConfig = value; } }
 93. // Piwik Configuration
 94. public IRCConfig IRCConfig { get { return _IRCConfig; } set { _IRCConfig = value; } }
 95. public Config()
 96. {
 97. _JsonSettings = new JsonSerializerSettings();
 98. _JsonSettings.Formatting = Formatting.Indented;
 99. SetDefaults();
 100. }
 101. public void SetDefaults()
 102. {
 103. DevEnvironment = false;
 104. Migrate = false;
 105. UseCdn = false;
 106. Title = string.Empty;
 107. Description = string.Empty;
 108. Author = string.Empty;
 109. Host = string.Empty;
 110. SupportEmail = string.Empty;
 111. NoReplyEmail = string.Empty;
 112. BitcoinAddress = string.Empty;
 113. Salt1 = string.Empty;
 114. Salt2 = string.Empty;
 115. CdnHost = string.Empty;
 116. IPBlacklistFile = string.Empty;
 117. ReferrerBlacklistFile = string.Empty;
 118. UserConfig = new UserConfig();
 119. EmailConfig = new EmailConfig();
 120. ContactConfig = new ContactConfig();
 121. GitConfig = new GitConfig();
 122. BlogConfig = new BlogConfig();
 123. UploadConfig = new UploadConfig();
 124. PasteConfig = new PasteConfig();
 125. ApiConfig = new ApiConfig();
 126. PodcastConfig = new PodcastConfig();
 127. StreamConfig = new StreamConfig();
 128. ShortenerConfig = new ShortenerConfig();
 129. VaultConfig = new VaultConfig();
 130. StatusConfig = new StatusConfig();
 131. LoggingConfig = new LoggingConfig();
 132. PiwikConfig = new PiwikConfig();
 133. IRCConfig = new IRCConfig();
 134. }
 135. public static Config Deserialize(string text)
 136. {
 137. return JsonConvert.DeserializeObject<Config>(text);
 138. }
 139. public static string Serialize(Config config)
 140. {
 141. return JsonConvert.SerializeObject(config, Formatting.Indented);
 142. }
 143. public static Config Load()
 144. {
 145. HttpContext context = HttpContext.Current;
 146. _Config = (Config)context.Cache[_ConfigCacheKey];
 147. if (_Config == null)
 148. {
 149. string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
 150. _Config = Load(path);
 151. context.Cache.Insert(_ConfigCacheKey, _Config, new CacheDependency(path));
 152. }
 153. return _Config;
 154. }
 155. public static Config Load(string path)
 156. {
 157. Config config = new Config();
 158. if (!File.Exists(Path.Combine(path, "Config.json")))
 159. {
 160. Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
 161. }
 162. else
 163. {
 164. string configContents = File.ReadAllText(Path.Combine(path, "Config.json"));
 165. config = Deserialize(configContents);
 166. }
 167. return config;
 168. }
 169. public static void Save(Config config)
 170. {
 171. string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
 172. Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
 173. }
 174. public static void Save(string path, Config config)
 175. {
 176. if (!Directory.Exists(Path.GetDirectoryName(path)))
 177. {
 178. Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(path));
 179. }
 180. string configContents = Config.Serialize(config);
 181. File.WriteAllText(path, configContents);
 182. }
 183. }
 184. }