The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

205 satır
7.9 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Teknik.Areas.Blog.Models;
using Teknik.Areas.Blog.ViewModels;
using Teknik.Areas.Profile.Models;
using Teknik.Controllers;
using Teknik.Helpers;
using Teknik.Models;
namespace Teknik.Areas.Blog.Controllers
{
public class BlogController : DefaultController
{
private TeknikEntities db = new TeknikEntities();
// GET: Blogs/Details/5
[AllowAnonymous]
public ActionResult Blog(string username)
{
Models.Blog blog = null;
BlogViewModel model = null;
if (string.IsNullOrEmpty(username))
{
ViewBag.Title = "Teknik Blog - " + Config.Title;
blog = db.Blogs.Find(Constants.SERVERBLOGID);
}
else
{
var blogs = db.Blogs.Include("User").Where(p => p.User.Username == username);
if (blogs.Any())
{
blog = blogs.First();
ViewBag.Title = blog.User.Username + "'s Blog - " + Config.Title;
}
}
// find the post specified
if (blog != null)
{
var foundPosts = db.Posts.Include("Blog").Include("Blog.User").Where(p => (p.Blog.BlogId == blog.BlogId) &&
(p.Published || p.Blog.User.Username == User.Identity.Name)
).OrderByDescending(p => p.DatePosted);
model = new BlogViewModel();
model.BlogId = blog.BlogId;
model.UserId = blog.UserId;
model.User = blog.User;
model.Title = blog.Title;
model.Description = blog.Description;
model.Posts = (foundPosts != null && foundPosts.Any()) ? foundPosts.ToList() : null;
return View(model);
}
return View(model);
}
// GET: Blogs/Details/5
[AllowAnonymous]
public ActionResult Post(string username, int id)
{
if (string.IsNullOrEmpty(username))
{
return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
}
// find the post specified
Post post = db.Posts.Include("Blog").Include("Blog.User").Where(p => (p.Blog.User.Username == username && p.PostId == id) &&
(p.Published || p.Blog.User.Username == User.Identity.Name)
).First();
if (post != null)
{
PostViewModel model = new PostViewModel(post);
ViewBag.Title = model.Title + " - " + username + "'s Blog - " + Config.Title;
return View("~/Areas/Blog/Views/Blog/ViewPost.cshtml", model);
}
return View("~/Areas/Blog/Views/Blog/ViewPost.cshtml", null);
}
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public ActionResult GetPosts(int blogID, int startPostID, int count)
{
var posts = db.Posts.Include("Blog").Include("Blog.User").Where(p => (p.BlogId == blogID && p.PostId > startPostID) &&
(p.Published || p.Blog.User.Username == User.Identity.Name)
).OrderByDescending(p => p.DatePosted).Skip(startPostID).Take(count).ToList();
List<PostViewModel> postViews = new List<PostViewModel>();
if (posts != null)
{
foreach (Post post in posts)
{
postViews.Add(new PostViewModel(post));
}
}
return PartialView("~/Areas/Blog/Views/Blog/Posts.cshtml", postViews);
}
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public ActionResult GetPostTitle(int postID)
{
string title = string.Empty;
Post post = (User.IsInRole("Admin")) ? db.Posts.Find(postID) : db.Posts.Include("Blog").Include("Blog.User").Where(p => (p.PostId == postID) &&
(p.Published || p.Blog.User.Username == User.Identity.Name)).First();
if (post != null)
{
return Json(new { result = post.Title });
}
return Json(new { error = "No title found" });
}
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public ActionResult GetPostArticle(int postID)
{
string title = string.Empty;
Post post = (User.IsInRole("Admin")) ? db.Posts.Find(postID) : db.Posts.Include("Blog").Include("Blog.User").Where(p => (p.PostId == postID) &&
(p.Published || p.Blog.User.Username == User.Identity.Name)).First();
if (post != null)
{
return Json(new { result = post.Article });
}
return Json(new { error = "No article found" });
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult CreatePost(int blogID, string title, string article)
{
if (ModelState.IsValid)
{
Post post = db.Posts.Create();
post.BlogId = blogID;
post.Title = title;
post.Article = article;
post.DatePosted = DateTime.Now;
post.DatePublished = DateTime.Now;
db.Posts.Add(post);
db.SaveChanges();
return Json(new { result = true });
}
return Json(new { error = "No post found" });
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult EditPost(int postID, string title, string article)
{
if (ModelState.IsValid)
{
Post post = db.Posts.Find(postID);
if (post != null)
{
post.Title = title;
post.Article = article;
db.Entry(post).State = EntityState.Modified;
db.SaveChanges();
return Json(new { result = true });
}
}
return Json(new { error = "No post found" });
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult PublishPost(int postID, bool publish)
{
if (ModelState.IsValid)
{
Post post = db.Posts.Find(postID);
if (post != null)
{
post.Published = publish;
if (publish)
post.DatePublished = DateTime.Now;
db.Entry(post).State = EntityState.Modified;
db.SaveChanges();
return Json(new { result = true });
}
}
return Json(new { error = "No post found" });
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult DeletePost(int postID)
{
if (ModelState.IsValid)
{
Post post = db.Posts.Find(postID);
if (post != null)
{
db.Posts.Remove(post);
db.SaveChanges();
return Json(new { result = true });
}
}
return Json(new { error = "No post found" });
}
}
}