The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

47 regels
1.4 KiB

using Piwik.Tracker;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using Teknik.Configuration;
namespace Teknik.Helpers
{
public static class Tracking
{
public static void TrackPageView(HttpRequestBase request, string title, string sub)
{
Config config = Config.Load();
// Handle Piwik Tracking if enabled
if (config.PiwikConfig.Enabled)
{
try
{
PiwikTracker.URL = config.PiwikConfig.Url;
PiwikTracker tracker = new PiwikTracker(config.PiwikConfig.SiteId);
tracker.setForceVisitDateTime(DateTime.Now);
tracker.setUserAgent(request.UserAgent);
tracker.setResolution(request.Browser.ScreenPixelsWidth, request.Browser.ScreenPixelsHeight);
tracker.setBrowserHasCookies(request.Browser.Cookies);
string ipAddress = request.UserHostAddress;
tracker.setIp(ipAddress);
tracker.setUrl(request.Url.ToString());
tracker.setUrlReferrer(request.UrlReferrer.ToString());
tracker.doTrackPageView(string.Format("{0} / {1}", sub, title));
}
catch (Exception ex)
{
}
}
}
}
}