The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

18 satır
511 B

@model Teknik.Areas.Help.ViewModels.HelpViewModel
@using Teknik.Utilities
<div class="container">
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="@Url.SubRouteUrl("help", "Help.Index")">Help Index</a></li>
<li class="active"><a href="#">RSS Feeds</a></li>
</ol>
<div class="row">
<h2><b>RSS</b></h2>
<hr>
<h3>RSS Info</h3>
<p>
RSS feeds are available for the Teknik Podcasts, Site Blog, and individual User Blogs.
</p>
</div>
</div>