3 Revize (a867b433f7b96bddd0140141a926a060cae30ad3)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Teknikode 62e4476897 Added Identity Server for authentication před 3 roky
  Teknikode 7f4a741d90 Updated global sdk version před 3 roky
  Teknikode 597b77b45d Added global.json to specify required SDK version před 3 roky