Преглед на файлове

Fixed possible null sub attribute

master
Teknikode преди 3 месеца
родител
ревизия
ff07909d0a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Filters/TrackPageView.cs

+ 1
- 1
Teknik/Filters/TrackPageView.cs Целия файл

@@ -44,7 +44,7 @@ namespace Teknik.Filters
{
string title = (filterContext.Controller as Controller)?.ViewBag?.Title;

string sub = filterContext.RouteData.Values["sub"].ToString();
string sub = filterContext.RouteData.Values["sub"]?.ToString();
if (string.IsNullOrEmpty(sub))
{
sub = request.Host.ToUriComponent().GetSubdomain();

Loading…
Отказ
Запис