Преглед на файлове

Fixed paste edits not working if no password submitted

tags/5.0.0
Teknikode преди 3 години
родител
ревизия
f42547174a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      Teknik/Areas/Paste/Controllers/PasteController.cs

+ 2
- 1
Teknik/Areas/Paste/Controllers/PasteController.cs Целия файл

@@ -353,7 +353,8 @@ namespace Teknik.Areas.Paste.Controllers
paste.IV = iv;
paste.BlockSize = _config.PasteConfig.BlockSize;

paste.HashedPassword = PasteHelper.HashPassword(paste.Key, password);
if (!string.IsNullOrEmpty(password))
paste.HashedPassword = PasteHelper.HashPassword(paste.Key, password);
paste.FileName = fileName;
paste.Title = model.Title;
paste.Syntax = model.Syntax;

Loading…
Отказ
Запис