Преглед на файлове

Removed 'Track Download' attribute from uploads download action

tags/5.0.0
Teknikode преди 3 години
родител
ревизия
dc45a882f0
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs

+ 0
- 1
Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs Целия файл

@@ -181,7 +181,6 @@ namespace Teknik.Areas.Upload.Controllers
[HttpGet]
[AllowAnonymous]
[TrackDownload]
[TrackPageView]
[ResponseCache(Duration = 31536000, Location = ResponseCacheLocation.Any)]
public async Task<IActionResult> Download(string file)

Loading…
Отказ
Запис