Bladeren bron

Made upload controller not lock due to sessions

tags/3.0.0
Teknikode 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
c78ea99e79
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 0 verwijderingen
  1. 2
    0
      Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs

+ 2
- 0
Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs Bestand weergeven

@@ -20,10 +20,12 @@ using Teknik.Models;
using Teknik.Attributes;
using System.Text;
using Teknik.Utilities.Cryptography;
using System.Web.SessionState;

namespace Teknik.Areas.Upload.Controllers
{
[TeknikAuthorize]
[SessionState(SessionStateBehavior.ReadOnly)]
public class UploadController : DefaultController
{
// GET: Upload/Upload

Laden…
Annuleren
Opslaan