Bladeren bron

Fixed old include for rss blogs

tags/2.0.2
Teknikode 5 jaren geleden
bovenliggende
commit
afe1c8859f
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. 2
    2
      Teknik/Areas/RSS/Controllers/RSSController.cs

+ 2
- 2
Teknik/Areas/RSS/Controllers/RSSController.cs Bestand weergeven

@@ -34,12 +34,12 @@ namespace Teknik.Areas.RSS.Controllers
bool isSystem = string.IsNullOrEmpty(username);
if (isSystem)
{
blog = db.Blogs.Include("BlogPosts").Include("User").Include("BlogSettings").Where(b => b.BlogId == Constants.SERVERBLOGID).FirstOrDefault();
blog = db.Blogs.Include("BlogPosts").Include("User").Where(b => b.BlogId == Constants.SERVERBLOGID).FirstOrDefault();
blogUrl = Url.SubRouteUrl("blog", "Blog.Blog");
}
else
{
blog = db.Blogs.Include("BlogPosts").Include("User").Include("BlogSettings").Where(b => b.User.Username == username).FirstOrDefault();
blog = db.Blogs.Include("BlogPosts").Include("User").Where(b => b.User.Username == username).FirstOrDefault();
blogUrl = Url.SubRouteUrl("blog", "Blog.Blog", new { username = username });
}
if (blog != null)

Laden…
Annuleren
Opslaan