Selaa lähdekoodia

Updated nuget packages

tags/3.0.0^2
Teknikode 3 vuotta sitten
vanhempi
commit
80f14fd1f1

+ 1
- 1
GitService/GitService.csproj Näytä tiedosto

@@ -8,7 +8,7 @@
</PropertyGroup>

<ItemGroup>
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.12" />
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.13" />
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="11.0.2" />
</ItemGroup>


+ 1
- 1
MailService/MailService.csproj Näytä tiedosto

@@ -8,7 +8,7 @@
</PropertyGroup>

<ItemGroup>
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.12" />
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.13" />
</ItemGroup>

<ItemGroup>

+ 7
- 7
Teknik/Teknik.csproj Näytä tiedosto

@@ -27,11 +27,11 @@


<ItemGroup>
<PackageReference Include="IdentityServer4" Version="2.3.0-preview1-update2" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.AccessTokenValidation" Version="2.7.0-preview1" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.AspNetIdentity" Version="2.3.0-preview1-update2" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.EntityFramework" Version="2.3.0-preview1-update1" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" Version="2.1.5" />
<PackageReference Include="IdentityServer4" Version="2.3.1" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.AccessTokenValidation" Version="2.7.0" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.AspNetIdentity" Version="2.3.0" />
<PackageReference Include="IdentityServer4.EntityFramework" Version="2.3.1" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" Version="2.1.6" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client" Version="1.1.0-preview3-35497" />
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Proxies" Version="2.2.0-preview3-35497" />
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="2.2.0-preview3-35497" />
@@ -40,10 +40,10 @@
</PackageReference>
<PackageReference Include="Microsoft.SyndicationFeed.ReaderWriter" Version="1.0.2" />
<PackageReference Include="Microsoft.VisualStudio.Web.BrowserLink" Version="2.1.1" />
<PackageReference Include="Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design" Version="2.1.5" PrivateAssets="All" />
<PackageReference Include="Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design" Version="2.1.6" PrivateAssets="All" />
<PackageReference Include="nClam" Version="4.0.1" />
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="11.0.2" />
<PackageReference Include="QRCoder" Version="1.3.3" />
<PackageReference Include="QRCoder" Version="1.3.5" />
<PackageReference Include="TwoStepsAuthenticator" Version="1.3.1" />
</ItemGroup>


+ 4
- 4
Utilities/Utilities.csproj Näytä tiedosto

@@ -9,13 +9,13 @@
</PropertyGroup>

<ItemGroup>
<PackageReference Include="HtmlSanitizer" Version="4.0.187" />
<PackageReference Include="HtmlSanitizer" Version="4.0.199" />
<PackageReference Include="Markdig" Version="0.15.4" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" Version="2.1.5" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" Version="2.1.6" />
<PackageReference Include="Mime-Detective" Version="0.0.6-beta4" />
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.12" />
<PackageReference Include="MySql.Data" Version="8.0.13" />
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="11.0.2" />
<PackageReference Include="Portable.BouncyCastle" Version="1.8.3.37" />
<PackageReference Include="Portable.BouncyCastle" Version="1.8.4" />
</ItemGroup>

</Project>

Loading…
Peruuta
Tallenna