Преглед на файлове

Fixed upload js not building correctly.

tags/3.0.0^2
Teknikode преди 2 години
родител
ревизия
7fda3e3269
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      Teknik/Scripts/Upload/Upload.js

+ 2
- 2
Teknik/Scripts/Upload/Upload.js Целия файл

@@ -433,8 +433,8 @@ function uploadComplete(fileID, key, encrypt, token, evt) {
setProgress(fileID, 100, 'progress-bar-danger', '', errorMessage);
}
}
catch {
setProgress(fileID, 100, 'progress-bar-danger', '', 'Unable to Upload File');
catch(err) {
setProgress(fileID, 100, 'progress-bar-danger', '', 'Unable to Upload File: ' + parseErrorMessage(err));
}
}


Loading…
Отказ
Запис