Преглед на файлове

Fixed bad references

tags/3.0.0
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
7db112df5e
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 3 реда
  1. 0
    3
      Teknik/Teknik.csproj

+ 0
- 3
Teknik/Teknik.csproj Целия файл

@@ -380,8 +380,6 @@
<Compile Include="BaseViewPage.cs" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Content Include="App_Data\libgnurx-0.dll" />
<Content Include="App_Data\libmagic-1.dll" />
<Content Include="App_Data\reservedUsernames.txt">
<CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
</Content>
@@ -664,7 +662,6 @@
<Content Include="Areas\IRC\Views\web.config" />
<Content Include="Areas\IRC\Views\IRC\Client.cshtml" />
<Content Include="Areas\IRC\Views\_ViewStart.cshtml" />
<Content Include="App_Data\magic.mgc" />
<None Include="Properties\PublishProfiles\Teknik Dev.pubxml" />
<None Include="Properties\PublishProfiles\Teknik Production.pubxml" />
<None Include="Scripts\jquery-2.1.4.intellisense.js" />

Loading…
Отказ
Запис